Белгілі тауарлар түрлерін импорттауды лицензиялау (14)

Белгілі тауарлар түрлерін экспеорттауды лицензиялау (20)

Рұқсат беру құжаттары (27)

Қызметті лицензиялау (3)

Импортқа арналған рұқсатнама (3)

Экспортты лицензиялау (2)

Белгілі тауарлар түрлерін импорттауды лицензиялау (14)

Белгілі тауарлар түрлерін экспеорттауды лицензиялау (20)

Рұқсат беру құжаттары (27)