Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін төлемді растайтын мәліметтер
 2. Сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 3. Шарт (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 4. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) тиісті түрін жүзеге асыруға арналған Лицензия
 5. Түпкілікті пайдаланушы сертификаты*, халықаралық импорттық сертификат немесе алушы елдің құзыретті органы берген өзге де кепілдік құжаты: тауардың атауы мен саны; сыртқы сауда келісімшартының (шартының) немесе өзге де иеліктен шығару құжатының нөмірі мен күні; импортталатын өнімді мәлімделген мақсаттарда пайдалану; Қазақстан Республикасының ерекше тауарларды бақылау саласындағы уәкілетті органының келісімінсіз өнімді Үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу
 6. Шетелдік қатысушының уәкілетті мемлекеттік органы берген сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушының әскери мақсаттағы өніммен делдалдық қызметті жүзеге асыруға рұқсаты (егер сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушы делдал ретінде әрекет еткен жағдайда)
 7. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 6 сәуірдегі № 219 бұйрығымен бекітілген нақты тауарларды бақылаудың Фирмаішілік жүйесін құру және жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес өтінім беруші бекіткен ерекше тауарларды бақылаудың Фирмаішілік жүйесінің бағдарламасы (10 "ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім" санатында көрсетілген өнім үшін ұсынылмайды); 0-9" санаттарымен қамтылмаған (атом энергиясын пайдалану саласында) бақылау тізіміне сәйкес)
 8. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды қайта өңдеу болып табылған жағдайда, тиісті құзыретті уәкілетті мемлекеттік органның аумағынан тыс және ішкі тұтыну үшін тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат
 9. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды жөндеу болса, мәлімделген өнімнің істен шыққанын растайтын құжат
 10. «Нақты тауарлардың экспорты мен импортын лицензиялау қағидаларын және біліктілік талаптарын бекіту туралы» 2023 жылғы 9 маусымдағы № 425 бұйрықтың 2-қосымшасында көрсетілген санатқа байланысты қосымша талап етілетін құжаттар

Жеке тұлғалар үшін
 1. «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін төлемді растайтын мәліметтер
 2. Сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 3. Шарт (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 4. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) тиісті түрін жүзеге асыруға арналған Лицензия
 5. Түпкілікті пайдаланушы сертификаты*, халықаралық импорттық сертификат немесе алушы елдің құзыретті органы берген өзге де кепілдік құжаты: тауардың атауы мен саны; сыртқы сауда келісімшартының (шартының) немесе өзге де иеліктен шығару құжатының нөмірі мен күні; импортталатын өнімді мәлімделген мақсаттарда пайдалану; Қазақстан Республикасының ерекше тауарларды бақылау саласындағы уәкілетті органының келісімінсіз өнімді Үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу
 6. Шетелдік қатысушының уәкілетті мемлекеттік органы берген сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушының әскери мақсаттағы өніммен делдалдық қызметті жүзеге асыруға рұқсаты (егер сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушы делдал ретінде әрекет еткен жағдайда)
 7. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 6 сәуірдегі № 219 бұйрығымен бекітілген нақты тауарларды бақылаудың Фирмаішілік жүйесін құру және жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес өтінім беруші бекіткен ерекше тауарларды бақылаудың Фирмаішілік жүйесінің бағдарламасы (10 "ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім" санатында көрсетілген өнім үшін ұсынылмайды); 0-9" санаттарымен қамтылмаған (атом энергиясын пайдалану саласында) бақылау тізіміне сәйкес)
 8. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды қайта өңдеу болып табылған жағдайда, тиісті құзыретті уәкілетті мемлекеттік органның аумағынан тыс және ішкі тұтыну үшін тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат
 9. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды жөндеу болса, мәлімделген өнімнің істен шыққанын растайтын құжат
 10. «Нақты тауарлардың экспорты мен импортын лицензиялау қағидаларын және біліктілік талаптарын бекіту туралы» 2023 жылғы 9 маусымдағы № 425 бұйрықтың 2-қосымшасында көрсетілген санатқа байланысты қосымша талап етілетін құжаттар

Жеке кәсіпкерлер үшін
 1. «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін төлемді растайтын мәліметтер
 2. Сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 3. Шарт (келісімшарт), оған барлық қосымшалармен және (немесе) толықтырулармен, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – Тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжат
 4. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) тиісті түрін жүзеге асыруға арналған Лицензия
 5. Түпкілікті пайдаланушы сертификаты*, халықаралық импорттық сертификат немесе алушы елдің құзыретті органы берген өзге де кепілдік құжаты: тауардың атауы мен саны; сыртқы сауда келісімшартының (шартының) немесе өзге де иеліктен шығару құжатының нөмірі мен күні; импортталатын өнімді мәлімделген мақсаттарда пайдалану; Қазақстан Республикасының ерекше тауарларды бақылау саласындағы уәкілетті органының келісімінсіз өнімді Үшінші елдерге кері экспорттауға жол бермеу
 6. Шетелдік қатысушының уәкілетті мемлекеттік органы берген сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушының әскери мақсаттағы өніммен делдалдық қызметті жүзеге асыруға рұқсаты (егер сыртқы сауда мәмілесіне шетелдік қатысушы делдал ретінде әрекет еткен жағдайда)
 7. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды қайта өңдеу болып табылған жағдайда, тиісті құзыретті уәкілетті мемлекеттік органның аумағынан тыс және ішкі тұтыну үшін тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат
 8. Егер экспорттың мақсаты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды жөндеу болса, мәлімделген өнімнің істен шыққанын растайтын құжат
 9. «Нақты тауарлардың экспорты мен импортын лицензиялау қағидаларын және біліктілік талаптарын бекіту туралы» 2023 жылғы 9 маусымдағы № 425 бұйрықтың 2-қосымшасында көрсетілген санатқа байланысты қосымша талап етілетін құжаттар