Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 2. Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 3. Нысан бойынша лицензияны алуға өтініш (электронды түрде жасалады) (Мәліметтер нысаны)
 4. Сыртқы сауда мәмілесіне қатысушылар арасындағы қалдықтарды сатып алу-сату келісімшартының (шарттың) немесе өзгеде иеліктен шығару шартының көшірмесі
 5. «Қазақстан Республикасының Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 ақпандағы № 389 Заңының (бұдан әрі-Базель конвенциясы) 6- бабының 4-тармағына сәйкес аумағына қауіпті қалдықтар әкелінетін және (немесе) аумағы арқылы қауіпті қалдықтар өткізілетін мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органының келісімі (жазбаша нысанда) (қауіпті қалдықтарды шығарған жағдайда)
 6. Экспорттаушы мен өндіруші немесе импорттаушы мен тауарды тұтынушы арасындағы келісімшарттардың (шарттардың) көшірмесі
 7. Тасымалдауға берілген келісімшарттың (шарттың) көшірмесі
 8. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысының көшірмесі
 9. Жауапты экспорттаушы мен тұлғаның арасындағы осы қалдықтарды қолданудың экологиялық қауіпсіздігі айтылған қалдықтарды жоюға келісімшарттың көшірмесі
 10. Базель конвенциясының 6-бабының 1-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарлама (3 (үш) данада)
 11. Базель конвенциясының V B қосымшасына сәйкес қалдықтарды тасымалдау туралы құжат (3 (үш) данада)
 12. Қалдықтарды қолдану бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі
 13. Базель конвенциясының 6-бабының 11-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау кезінде сақтандырумен, кепілмен немесе өзге де кепілдікпен жабуды растайтын құжаттың көшірмесі
 14. Қалдықтарды қолдану бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі

Жеке тұлғалар үшін
 1. Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 2. Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 3. Нысан бойынша лицензияны алуға өтініш (электронды түрде жасалады) (Мәліметтер нысаны)
 4. Сыртқы сауда мәмілесіне қатысушылар арасындағы қалдықтарды сатып алу-сату келісімшартының (шарттың) немесе өзгеде иеліктен шығару шартының көшірмесі
 5. «Қазақстан Республикасының Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 ақпандағы № 389 Заңының (бұдан әрі-Базель конвенциясы) 6- бабының 4-тармағына сәйкес аумағына қауіпті қалдықтар әкелінетін және (немесе) аумағы арқылы қауіпті қалдықтар өткізілетін мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органының келісімі (жазбаша нысанда) (қауіпті қалдықтарды шығарған жағдайда)
 6. Экспорттаушы мен өндіруші немесе импорттаушы мен тауарды тұтынушы арасындағы келісімшарттардың (шарттардың) көшірмесі
 7. Тасымалдауға берілген келісімшарттың (шарттың) көшірмесі
 8. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысының көшірмесі
 9. Жауапты экспорттаушы мен тұлғаның арасындағы осы қалдықтарды қолданудың экологиялық қауіпсіздігі айтылған қалдықтарды жоюға келісімшарттың көшірмесі
 10. Базель конвенциясының 6-бабының 1-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарлама (3 (үш) данада)
 11. Базель конвенциясының V B қосымшасына сәйкес қалдықтарды тасымалдау туралы құжат (3 (үш) данада)
 12. Қалдықтарды қолдану бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі
 13. Базель конвенциясының 6-бабының 11-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау кезінде сақтандырумен, кепілмен немесе өзге де кепілдікпен жабуды растайтын құжаттың көшірмесі
 14. Қалдықтарды қолдану бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі

Жеке кәсіпкерлер үшін
 1. Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 2. Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 3. Нысан бойынша лицензияны алуға өтініш (электронды түрде жасалады) (Мәліметтер нысаны)
 4. Сыртқы сауда мәмілесіне қатысушылар арасындағы қалдықтарды сатып алу-сату келісімшартының (шарттың) немесе өзгеде иеліктен шығару шартының көшірмесі
 5. «Қазақстан Республикасының Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 ақпандағы № 389 Заңының (бұдан әрі-Базель конвенциясы) 6- бабының 4-тармағына сәйкес аумағына қауіпті қалдықтар әкелінетін және (немесе) аумағы арқылы қауіпті қалдықтар өткізілетін мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органының келісімі (жазбаша нысанда) (қауіпті қалдықтарды шығарған жағдайда)
 6. Экспорттаушы мен өндіруші немесе импорттаушы мен тауарды тұтынушы арасындағы келісімшарттардың (шарттардың) көшірмесі
 7. Тасымалдауға берілген келісімшарттың (шарттың) көшірмесі
 8. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысының көшірмесі
 9. Жауапты экспорттаушы мен тұлғаның арасындағы осы қалдықтарды қолданудың экологиялық қауіпсіздігі айтылған қалдықтарды жоюға келісімшарттың көшірмесі
 10. Базель конвенциясының 6-бабының 1-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарлама (3 (үш) данада)
 11. Базель конвенциясының V B қосымшасына сәйкес қалдықтарды тасымалдау туралы құжат (3 (үш) данада)
 12. Базель конвенциясының 6-бабының 11-тармағына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау кезінде сақтандырумен, кепілмен немесе өзге де кепілдікпен жабуды растайтын құжаттың көшірмесі
 13. Қалдықтарды қолдану бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі