Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Жеке тұлғалар үшін


Жеке тұлғалар үшін
 1. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 2. Егер қару кадастрға кiргiзбесе Қазақстан Республикасының аумағына қарудың сертификациясының жүргiзуiне келiсiм шарты оның әкелуiнен кейiн. документа. (міндетті емес, біліктілік талапта)
 3. Қару сәйкестiктiң растауы бойымен сәйкестiк сертификаты, берiлген уәкiлеттi құрылым жағдайда Мемлекеттiк кадастрға азаматтық кiргiзген және қызмет қаруы және оған патрон (міндетті емес, біліктілік талапта)
 4. Түрлі түсті қарудың суреті. (міндетті емес, біліктілік талапта)
 5. Олардың нақты түрлері, типтері, модельдері, саны көрсетілген маманданымы қоса берілген қаруды және оның патрондарын жеткізу туралы шарт (келісім-шарт) (әкелу/әкету) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 6. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен берілген көрсетілген өзін –өзі қорғау қаруының адам организміне зиянды факторларының ұйғарынды әсері туралы құжат (міндетті емес, біліктілік талапта)
 7. Экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті орган берген соңғы пайдаланушының импорттық сертификатының көшірмесі (экспорттаушы елдің заңнамасында осындай құжатты ұсыну көзделген жағдайларда ұсынылады) (әкелу/әкету) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 8. Өндірістік-техникалық базаға жалдау құқығын растайтын құжаттар (міндетті емес)
 9. Оны әкелу болжанатын мемлекеттің құзыретті органы берген қаруды әкелуге рұқсат беру құжаты (міндетті емес)
 10. Аң аулау-шаруашылық ұйымының шетелдік аңшысымен аң аулауды жүргізуге арналған шартының электронды көшірмесі (міндетті емес)
 11. Облыстық атқарушы органның жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісілген аңшылық алқаптарын бекітіп беру туралы шешімінің электронды көшірмесі (міндетті емес)
 12. Шетелдік аңшының жеке басын куәландыратын құжаттың (паспорт) электронды көшірмесі (міндетті емес)
 13. Мүдделі аңшылық-шаруашылық ұйымы өтінішпен жүгінеді, онда әкелінетін патрондардың қосымша Саны, шетелдіктің паспортының немесе жеке куәлігінің сериясы мен нөмірі көрсетіледі (міндетті емес)
 14. Халықаралық спорттық жарыстарға немесе оқу-жаттығу жиындарына қатысу үшін шақыру (міндетті емес)
 15. Спорт ұйымы басшысының спортшыға нақты қару түрін бекіту туралы бұйрығы (міндетті емес)
 16. Спортшыны(ларды) іссапарға жіберу туралы спорт ұйымы басшысының тиісті бұйрығы (міндетті емес)
 17. Қаруды әкету жүзеге асырылатын мемлекеттің заңнамасында көзделген тұрақты тұруға кетуін растайтын құжат (міндетті емес)
 18. Оны әкелу болжанатын мемлекеттің құзыретті органы берген қаруды әкелуге рұқсат беру құжаты (міндетті емес)
 19. Қаруды әкетуге рұқсат беру құжаты (міндетті емес)
 20. Қару мен оның патрондарын әкелген елдің және әкеткен елдің уәкілетті органдары өтініш берушінің атына қару мен оның патрондарын сатып алу құқығын растайтын, өтініш берушінің мөрімен және қолымен расталған рұқсат беру құжаттары. Егер әкелу елінің немесе әкету елінің заңнамасында қару мен оның патрондарын сатып алуға рұқсат беру құжаттарын беруді көздемесе, қару мен оның патрондарын сатып алудың заңдылығын көрсететін құжаттың көшірмесі ұсынылады. Ұсынылған құжаттардың көшірмелерінде қару үлгісі, моделінің түрі, калибрі, сериясы және нөмірі көрсетіледі (міндетті емес)
 21. Кеден органының "транзит" кеден режимін белгілеу туралы белгісі бар кедендік декларацияның данасының электронды көшірмесі (міндетті емес)
 22. Жеке тұлғаның (өтініш берушінің) жеке басын растайтын құжат (міндетті емес)
 23. Әкету елінің уәкілетті органы берген қару мен оның патрондарын әкетуге рұқсаттың болуы туралы құжат (міндетті емес)
 24. Әкелуші елдің уәкілетті органы берген қару мен оның патрондарын әкелуге рұқсаттың болуы туралы құжат (міндетті емес)
 25. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық жауапкершілікті немесе сақтандыру полисін сақтандыру шарттың электронды көшірмесі (міндетті емес)
 26. Аң аулау жүзеге асырылатын мемлекеттің заңнамасында көзделген аң аулауға қатысқанын растайтын құжат (қызмет көрсету туралы шарт немесе шақыру және т. б.) (міндетті емес)
 27. Оны әкелу болжанатын мемлекеттің құзыретті органы берген қаруды әкелуге рұқсат беру құжаты (міндетті емес)
 28. Аңшылық атыс және суық қаруды әкелуге (әкетуге) қорытынды алуға сенімхат (міндетті емес)