Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
  2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) жоғары органының оны өз еркімен қайта ұйымдастыру туралы шешімі (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) қайта ұйымдастыруды жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспары) (міндетті түрде, біліктілік талапта)