Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде қойылатын талаптар айқындалатын еншілес ұйымның бизнес-жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе уәкілетті органның «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алу мүмкіндігі болмаған жағдайда – еншілес ұйымның құрылтай құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Еншілес ұйымды құру туралы шешім - ол құрылған жағдайда не еншілес ұйымды сатып алу туралы шешім - оны сатып алған жағдайда (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда), сондай-ақ лицензияның көшірмесі лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырған жағдайда; (міндетті түрде, біліктілік талаптары) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат; (міндетті түрде, біліктілік (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 5. Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы банк және (немесе) банк холдингі еншілес ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Олардың негізінде бақылаудың пайда болу негізін көрсете отырып, еншілес ұйымға бақылауды сатып алу немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Еншілес ұйымды сатып алған жағдайда - тиісті өтінішті ұсынар алдында еншілес ұйымның соңғы аяқталған тоқсандағы қаржылық есептілігі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Күмәнді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша Бизнес-жоспар және іс-шаралар жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Еншілес ұйымның орналасқан елінің заңнамасын талдау негізінде банк конгломератына шоғырландырылған қадағалау жүргізу мүмкін предполагстігін болжайтын мән - жайлардың жоқтығы туралы ақпарат, себебі Қазақстан Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылардың орналасқан елдерінің заңнамасы олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Соңғы аяқталған есепті кезең үшін аудиторлық ұйым куәландырған сатып алынатын еншілес ұйымның қаржылық есептілігі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 12. Көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат; (міндетті түрде, біліктілік талаптары) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 13. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ұсынылатын өтініш (міндетті түрде, біліктілік талаптары) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)