Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу үшін материалдардың мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес Бухгалтерлік есеп», «Салық және салық салу» және «Азаматтық құқық» пәндері бойынша емтихан модульдерін және емтихан нәтижелерін бағалау тәртібін қамтитын сертификаттау бағдарламалары бойынша электрондық құжат нысанындағы материалдар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  2. Бухгалтерлердi кәсiптік сертификаттау жөнiндегi емтихандарды ұйымдастыру және өткiзу тәртiбi туралы бекiтiлген ережесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  3. Емтихан комиссиясы төрағасының, оның мүшелерiнiң, тәуелсiз бақылаушылардың құқықтарын, мiндеттерi мен жауапкершiлiктерiн және оның құрамын көрсете отырып, комиссия туралы бекiтiлген ереже (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  4. Арызды қарау мерзімдері, оның және аппеляциялық комиссия (кеңес) шешімінің нысанын белгілей отіріп, оның құрамын, арыздарды беру мерзімін және емтихандардың нәтижелері бойынша арыздарды сотқа дейін қарауды жүргізу тәртібін көрсете отырып, комиссия (кеңес) туралы бекітілген ереже (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  5. Өтініштің электронды нысаны (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  6. Осы мемлекеттік кӨрсетілетін Қызмет стандартына 2-ҚосымшаҒа сӘйкес мӘліметтер нысаны (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)