Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  2. Төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастырудың болжамды шарттарын, нысандарын, тәртібі мен мерзімдерін сипаттайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  3. Қайта ұйымдастырылатын төлем ұйымдарының атқарушы органдарының басшылары қол қойған қосылу (бірігу) туралы шарт (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  4. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиторлық есеп (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  5. Төлем мекемесінің өз еркімен қайт құрылу нәтижесінде пайда болған қызметті атқару ережесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)