Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Басшының қолымен және заңды тұлға мөрімен (бар болған жағдайда) куәландырылған қызмет алушы жарғысының көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  2. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  3. Мемлекеттік және орыс тілдерінде инвестицияны жеңілдік беруге өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  4. Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы сұратқан мемлекеттік заттай гранттың мөлшерін (құнын) растайтын құжаттардың (заттай грантты бағалау) электронды көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  5. Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, мемлекеттік заттай грантты жергілікті атқарушы органмен алдын ала келісудің электронды көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  6. Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен құрылыс жобаларына заңды тұлға басшысының қолымен расталған ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысының электронды көшірмесі (егер инвестициялық пре- Редакциялау күні 01.06.2020 Сақтау күні 22.07.2020 Дата редакции 01.06.2020 Дата скачивания 22.07.2020 Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде ференцияларды беруге арналған өтінім салықтар бойынша преференциялар және (немесе) инвестициялық субсидиялар беруді көздеген жағдайда) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  7. Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім шетелдік жұмыс күшін тарту құқығын ұсынуды көздеген жағдайда, тартылатын шетелдік жұмыскер паспортының немесе жеке басын куәландыратын құжатының (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса), жұмыс беруші мен тартылатын шетелдік жұмыскер арасында жасалған еңбек шартының (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса), оның біліктілігін және (немесе) білімін растайтын құжаттардың (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса) электронды көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  8. Инвестициялық басым жоба басым туристік аумақтарда іске асырылған жағдайда, туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органның басым туристік аумақтарда инвестициялық басым жобаның іске асырылуын растайтын хаты қоса беріледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)