Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Қосылу жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметті алушының және қосылатын көрсетілетін қызметті алушының (қосылатын көрсетілетін қызметті алушылардың) қайта ұйымдастыруы болжанған талаптарын, тәртібін және мерзімдерін белгілейтін құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  2. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының оны қайта ұйымдастырғаннан кейiнгi есептiк балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы қоса беріледi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  3. Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысанда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  4. Қосылу жүзеге асырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі, қосылу жүзеге асырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі, сондай-ақ қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі. Қосылу жүзеге асырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі қосылу нысанында қайта ұйымдастыруға қатысушылардың әрбіреуінің атауы, орналасқан жері туралы, қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының (қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының) акцияларын сату бағасы, қосылу жүзеге асырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын орналастыру (сату) бағасы туралы мәліметтерді, қосылудың өзге талаптары мен тәртібін қамтиды (міндетті түрде, біліктілік талапта)