Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. Қазақстан Республикасының Банктер жәнебанк қызметі туралы Заңының 20 бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметеріне ұсынылатын тұлғалардың құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажеттілігі болған жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 4. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көзделген құжаттар (міндетті түрде)
 5. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілуге тиiс. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттарды өтініш беруші заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Акцияларды сатып алу шарттары мен тәртібін, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиiс. Заңның 17-1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат банктің акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Заңның 11-1-бабында көзделген тәртіппен құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттар қоса берілуге тиiс, бұл жүйеге қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделеді» (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ресiмделген жиналысы хаттамасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті түрде)
 12. құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға өкілеттік берген адам бекіткен, осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес талаптар ескерілген, жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспарының электрондық көшірмесі (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)

Жеке тұлғалар үшін
 1. Қазақстан Республикасының Банктер жәнебанк қызметі туралы Заңының 20 бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметеріне ұсынылатын тұлғалардың құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажеттілігі болған жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 4. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көзделген құжаттар (міндетті түрде)
 5. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілуге тиiс. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттарды өтініш беруші заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Акцияларды сатып алу шарттары мен тәртібін, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиiс. Заңның 17-1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат банктің акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Заңның 11-1-бабында көзделген тәртіппен құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттар қоса берілуге тиiс, бұл жүйеге қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделеді» (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ресiмделген жиналысы хаттамасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті түрде)
 12. құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға өкілеттік берген адам бекіткен, осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес талаптар ескерілген, жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспарының электрондық көшірмесі (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)