Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 2. Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 3. HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 4. Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 5. Телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 6. Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 7. 5 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 8. 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 9. 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 10. 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 11. 5 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 12. 8 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)

Жеке тұлғалар үшін
 1. Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 2. Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 3. HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 4. Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 5. Телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 6. Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 7. 5 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 8. 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 9. 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 10. 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 11. 5 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 12. 8 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)

Жеке кәсіпкерлер үшін
 1. Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 2. Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 3. HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 4. Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 5. Телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 6. Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 7. 5 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 8. 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 9. 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 10. 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 11. 5 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 12. 8 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)