Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін
  1. Қызметтің жекелеген түрімен шұғылдануға құқықтың лицензияланған бюджеттің жиынтығын бекітетін төлем құжатының электронды көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
  2. Банктің директорлар кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы)бекіткен кредиттік комитет туралы ереже (ішкі несиелік саясатты жүзеге асыратын орган туралы) (бар болса)
  3. Ең төмен мөлшері уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелерін табыс етуге тиіс
  4. Банктік және басқа қызметті жүзеге асыру ережесінің жобасы (PDF форматында құжаттың электронды көшірмесі түрінде)
  5. Ішкі аудиттің қызметі туралы ереже жобасы
  6. Қосымша банктік операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар
  7. Ислам банкі жарғысы (PDF форматында құжаттың электронды көшірмесі түрінде)
  8. Ислам банкінің қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес туралы ереже (PDF форматында құжаттың электронды көшірмесі түрінде)
  9. Ислам банкінің операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы ереже (PDF форматында құжаттың электронды көшірмесі түрінде)
  10. Ислам банкінің ішкі кредиттік саясаты туралы ереже (PDF форматында құжаттың электронды көшірмесі түрінде)