Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған қосалқы (шунтталатын) электр беру желiлерi мен шағын станцияларды жобалау және салудың техникалық параметрлерін көрсете отырып, электрондық құжат нысанындағы өтініші (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  • Тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Тұтынушыны электр желілеріне жоспарланатын қосу схемасының еркін нысандағы электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қолданыстағы электр желiлерi бойынша тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтаудың мүмкiн еместiгi туралы тиiстi энергия берушi ұйымы қорытындысының еркін нысандағы электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қолданыстағы техникалық шарттардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар