Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі
Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін

Заңды тұлғалар үшін
 1. Рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде қызметін жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың пестицидтiң әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындысының электрондық көшірмесі Пестицидтің әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындыда Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген «Еуразиялық экономикалық одақта санитарлық шараларды қолдану туралы» санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың ІІ тарауының 15-бөлімінің 17-тармағында көзделген мәліметтер көрсетіледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Кемінде 2 (екі) ғылыми зерттеу мекемесінің анықталған зиянды немесе аса қауіпті зиянды организмдерге немесе карантиндік объектілерге қарсы уақытша тіркеудің талдауы мен негіздемесі бар пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың уақытша тіркелуін жүргізудің орындылығы туралы ұсынымдарының болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінде ұқсас қолдану саласы бойынша (сол дақылда және сол зиянды организмдерге қарсы) пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 4. Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі ұсақмөлдекті сынақтардың нәтижелері туралы есеп және Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі өндірістік сынақтардың нәтижелері туралы есептердің электрондық көшірмелері (бұдан әрі – пестицидтің ұсақмөлдекті және өндiрiстiк сынақтарының нәтижелері туралы есептер) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 5. Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі қалдық мөлшелерінің құрамын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу нәтижелері туралы есептің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң өндірістік сынақтарын бағалау актісінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Пестицидтi экологиялық-токсикологиялық және токсикологиялық-балық шаруашылығы бағалауы туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Пестицидтi бал ара шаруашылығы мен мал шаруашылығы үшін ветеринариялық-санитариялық, экологиялық-токсикологиялық бағалау туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Пестицидтегi әсер етуші затты анықтаудың талдамалық әдісінің электрондық көшірмесі. Тiркелушi (өтінім беруші) әдісті Қазақстан Республикасының жағдайларына бейімдеуді жүргізеді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Пестицидтің тамақ өнімдеріндегі, ауыл шаруашылығы өніміндегі, Қазақстан Республикасының қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық ортадағы қалдық мөлшерлерін (қажет болса метаболиттерді) анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Өндіруші мен тiркелушi (өтінім беруші) арасында пестицидті өндіруге арналған лицензиялық келісімнің электрондық көшірмесі, сондай-ақ пестицидті өндірушіге тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар берген пестицидті өндіруге лицензия немесе рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 12. Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтi тасымалдау, сақтау, қолдану және зарарсыздандыру жөніндегі ұсынымдардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 13. Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпараты бар ыдыстағы заттаңбасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 14. Пестицидті өндіруші немесе пестицидті тіркеуші (өтініш беруші) әзірлеген пестицидтiң қауіпсіздік паспортының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 15. Пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі құрамы нормативтерінің электрондық көшірмелері (пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі ең жоғары рұқсат етілген деңгейі, пестицидтiң су айдындары суындағы пестицидтің шекті берілген концентрациясы (бұдан әрі – ШкЖК), пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы ШкЖК, пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы және атмосфералық ауадағы болжамды қауiпсіз әсер ету деңгейi, топырақтағы ШкЖК (Қазақстан Республикасының немесе Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган бекіткен) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 16. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 17. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)

Жеке тұлғалар үшін
 1. Рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде қызметін жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың пестицидтiң әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындысының электрондық көшірмесі Пестицидтің әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындыда Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген «Еуразиялық экономикалық одақта санитарлық шараларды қолдану туралы» санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың ІІ тарауының 15-бөлімінің 17-тармағында көзделген мәліметтер көрсетіледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Кемінде 2 (екі) ғылыми зерттеу мекемесінің анықталған зиянды немесе аса қауіпті зиянды организмдерге немесе карантиндік объектілерге қарсы уақытша тіркеудің талдауы мен негіздемесі бар пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың уақытша тіркелуін жүргізудің орындылығы туралы ұсынымдарының болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінде ұқсас қолдану саласы бойынша (сол дақылда және сол зиянды организмдерге қарсы) пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 4. Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі ұсақмөлдекті сынақтардың нәтижелері туралы есеп және Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі өндірістік сынақтардың нәтижелері туралы есептердің электрондық көшірмелері (бұдан әрі – пестицидтің ұсақмөлдекті және өндiрiстiк сынақтарының нәтижелері туралы есептер) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 5. Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі қалдық мөлшелерінің құрамын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу нәтижелері туралы есептің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң өндірістік сынақтарын бағалау актісінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Пестицидтi экологиялық-токсикологиялық және токсикологиялық-балық шаруашылығы бағалауы туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Пестицидтi бал ара шаруашылығы мен мал шаруашылығы үшін ветеринариялық-санитариялық, экологиялық-токсикологиялық бағалау туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Пестицидтегi әсер етуші затты анықтаудың талдамалық әдісінің электрондық көшірмесі. Тiркелушi (өтінім беруші) әдісті Қазақстан Республикасының жағдайларына бейімдеуді жүргізеді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Пестицидтің тамақ өнімдеріндегі, ауыл шаруашылығы өніміндегі, Қазақстан Республикасының қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық ортадағы қалдық мөлшерлерін (қажет болса метаболиттерді) анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Өндіруші мен тiркелушi (өтінім беруші) арасында пестицидті өндіруге арналған лицензиялық келісімнің электрондық көшірмесі, сондай-ақ пестицидті өндірушіге тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар берген пестицидті өндіруге лицензия немесе рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 12. Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтi тасымалдау, сақтау, қолдану және зарарсыздандыру жөніндегі ұсынымдардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 13. Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпараты бар ыдыстағы заттаңбасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 14. Пестицидті өндіруші немесе пестицидті тіркеуші (өтініш беруші) әзірлеген пестицидтiң қауіпсіздік паспортының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 15. Пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі құрамы нормативтерінің электрондық көшірмелері (пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі ең жоғары рұқсат етілген деңгейі, пестицидтiң су айдындары суындағы пестицидтің шекті берілген концентрациясы (бұдан әрі – ШкЖК), пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы ШкЖК, пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы және атмосфералық ауадағы болжамды қауiпсіз әсер ету деңгейi, топырақтағы ШкЖК (Қазақстан Республикасының немесе Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган бекіткен) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 16. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 17. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)

Жеке кәсіпкерлер үшін
 1. Рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде қызметін жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың пестицидтiң әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындысының электрондық көшірмесі Пестицидтің әсер етуші заты мен препараттық нысанын токсикологиялық-гигиеналық бағалау жөніндегі қорытындыда Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген «Еуразиялық экономикалық одақта санитарлық шараларды қолдану туралы» санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың ІІ тарауының 15-бөлімінің 17-тармағында көзделген мәліметтер көрсетіледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 2. Кемінде 2 (екі) ғылыми зерттеу мекемесінің анықталған зиянды немесе аса қауіпті зиянды организмдерге немесе карантиндік объектілерге қарсы уақытша тіркеудің талдауы мен негіздемесі бар пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың уақытша тіркелуін жүргізудің орындылығы туралы ұсынымдарының болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 3. Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінде ұқсас қолдану саласы бойынша (сол дақылда және сол зиянды организмдерге қарсы) пестицидтің, тәуекелі төмен биологиялық препараттың мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың болуы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 4. Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі ұсақмөлдекті сынақтардың нәтижелері туралы есеп және Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң биологиялық және шаруашылық тиiмдiлiгiн бағалау жөніндегі өндірістік сынақтардың нәтижелері туралы есептердің электрондық көшірмелері (бұдан әрі – пестицидтің ұсақмөлдекті және өндiрiстiк сынақтарының нәтижелері туралы есептер) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 5. Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі қалдық мөлшелерінің құрамын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу нәтижелері туралы есептің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 6. Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтiң өндірістік сынақтарын бағалау актісінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 7. Пестицидтi экологиялық-токсикологиялық және токсикологиялық-балық шаруашылығы бағалауы туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 8. Пестицидтi бал ара шаруашылығы мен мал шаруашылығы үшін ветеринариялық-санитариялық, экологиялық-токсикологиялық бағалау туралы есептердің электрондық көшірмесі (ғылыми ұйымдардың зерттеу нәтижелерін олардың қызметін жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын рұқсат беру құжаттарының (аккредиттеу, сертификат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі) негізінде Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде ұсынуға жол беріледі) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 9. Пестицидтегi әсер етуші затты анықтаудың талдамалық әдісінің электрондық көшірмесі. Тiркелушi (өтінім беруші) әдісті Қазақстан Республикасының жағдайларына бейімдеуді жүргізеді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 10. Пестицидтің тамақ өнімдеріндегі, ауыл шаруашылығы өніміндегі, Қазақстан Республикасының қоршаған орта объектілеріндегі және биологиялық ортадағы қалдық мөлшерлерін (қажет болса метаболиттерді) анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 11. Өндіруші мен тiркелушi (өтінім беруші) арасында пестицидті өндіруге арналған лицензиялық келісімнің электрондық көшірмесі, сондай-ақ пестицидті өндірушіге тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар берген пестицидті өндіруге лицензия немесе рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 12. Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтi тасымалдау, сақтау, қолдану және зарарсыздандыру жөніндегі ұсынымдардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 13. Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтің мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпараты бар ыдыстағы заттаңбасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 14. Пестицидті өндіруші немесе пестицидті тіркеуші (өтініш беруші) әзірлеген пестицидтiң қауіпсіздік паспортының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 15. Пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі және қоршаған орта объектілеріндегі құрамы нормативтерінің электрондық көшірмелері (пестицидтiң өсімдік шаруашылығы өніміндегі ең жоғары рұқсат етілген деңгейі, пестицидтiң су айдындары суындағы пестицидтің шекті берілген концентрациясы (бұдан әрі – ШкЖК), пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы ШкЖК, пестицидтiң жұмыс аймағындағы ауадағы және атмосфералық ауадағы болжамды қауiпсіз әсер ету деңгейi, топырақтағы ШкЖК (Қазақстан Республикасының немесе Украинада, Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттерінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган бекіткен) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 16. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 17. Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пестицидтерее арналған қысқаша дерекнаманың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)