Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 • HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 • Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 • телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 • Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 • 4 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 • 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 • 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 8 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 9 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 10 қосымшаға сәйкес жылжымалы радиоэлектронды құралдарға сауалнама(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 • HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 • Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 • телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 • Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 • 4 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 • 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 • 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 8 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 9 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 10 қосымшаға сәйкес жылжымалы радиоэлектронды құралдарға сауалнама(Мәліметтер нысаны)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • Сұралып отырған радиожиіліктер белдеулерінің (номиналдың) негіздемесі келтірілетін, жоспарланып отырған радиожелінің (радиотораптардың) мақсаты мен сипаты, пайдаланылатын стандарттар мен хаттамалардың, пайдалануға жоспарланған РЭҚ ерекшеліктері, байланысты ұйымдастыру сызбасы егжей-тегжейлі баяндалатын түсіндірме жазбахаты
 • HUB-станциясымен спутниктік байланысты ұйымдастыру үшін бөлінетін радиожиілік номиналдарын (жолағын), ЭИСҚ, сәуле шығару класы, VSAT-станциялар үлгісін көрсете отырып, спутниктік байланыс операторы хатының көшірмесін
 • Қазақстан Республикасының аумағында геостационарлық емес спутниктерді пайдалану үшін Халықаралық электр байланыс одағының Радио байланыс регламентіне сәйкес геостационарлық емес спутниктік желісін тіркеуге Халықаралық электр байланыс одағының оң қорытындысының көшірмесі
 • телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеуін, радиожиілікті (радиожиілікті арналарды) бөлу бойынша өткізілген конкурстың оң нәтижесі
 • Қазақстан Республикасының аумағындағы шет мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының аумағында РЖС рұқсатын алуға келісім туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хатының көшірмесі қоса беріледі
 • 4 қосымшаға сәйкес ұялы байланыстың базалық станциясына сауалнама (2G, 3G, 4G)(Мәліметтер нысаны)
 • 5 қосымшаға сәйкес жылжымалы байланыс жүйесінің станционарлық радиоэлектрондық құралына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 6 қосымшаға сәйкес радиорелейлік желі сауалнамасы(Мәліметтер нысаны)
 • 7 қосымшаға сәйкес телерадиотаратушы таратқышқа сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 8 қосымшаға сәйкес сымсыз радиобайланыс жүйесінің (WLL) радиоэлектрондық құралдарына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 9 қосымшаға сәйкес жер станциясына сауалнама(Мәліметтер нысаны)
 • 10 қосымшаға сәйкес жылжымалы радиоэлектронды құралдарға сауалнама(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар