Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың электронды көшірмесі
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсетуге біліктілік талаптарға сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Мемлекеттік ақпараттық жүйеде сақталатын ақпаратты қоспағанда, лицензияны және (немесе) қсымшаны қайта рәсімдеуге себеп болған згерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың электронды көшірмесі


Жеке тұлғалар үшін
 • Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың электронды көшірмесі
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсетуге біліктілік талаптарға сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Мемлекеттік ақпараттық жүйеде сақталатын ақпаратты қоспағанда, лицензияны және (немесе) қсымшаны қайта рәсімдеуге себеп болған згерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың электронды көшірмесі


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Қызметтің жеке түрлерімен айналысуға құқық беретін бюджетке лицензиялық құн төленгенін растайтын құжат (біріншірет өтініш беріп жатқан тұлға үшін)(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензияланатын қызметтердің түрін жүзеге асыруға лицензиялар көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың электронды көшірмесі
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсетуге біліктілік талаптарға сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Мемлекеттік ақпараттық жүйеде сақталатын ақпаратты қоспағанда, лицензияны және (немесе) қсымшаны қайта рәсімдеуге себеп болған згерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың электронды көшірмесі