Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Өтініш берушінің қолы мен мөр таңбасы бар салық органдарында есепке алынғандығы туралы көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың көшірмесі
 • Берілген лицензияны қайтарып алуда Тараптар мемлекеттік заңнамасымен ескерілген мемлекеттік баж салығын төлеудің тәртібі мен көлемін растайтын құжат(Мәліметтер нысаны)
 • ұлттық қауіпсіздік органының уәкілетті бөлімшесі немесе аумақтық бөлімшелерімен берілген экспортталатын (импортталатын) тауарды ақпаратты криптографиялық қорғауға жатқызу мәніне арналған техникалық зерттеу жөніндегі қорытынды;
 • Лицензияның төлнұсқасы
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Шифрлау (криптографиялық) құралдардың құрамында радиоэлектронды құралдардың және (немесе) жоғары жиілікті құрылғылардың жоқ екені туралы өтініш берушінің хабарламасы немесе заңнамада көзделген өзге құжат
 • Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Шифрлық құралға арналған техникалық құжаттаманың көшірмесі (бастапқы кодтарын ұсынуы міндетті талап болып табылмайды, өтініш берушінің бастапқы кодтарын ұсынуға бас тартуы өзінен өзі өтініштен бас тартуға негіздемесі болып табылмайды)
 • Шифровалды құралдардың үлгідері (ғылыми-техникалық сараптама үшін ұлттық қауіпсіздік органдарының талабымен)


Жеке тұлғалар үшін
 • Өтініш берушінің қолы мен мөр таңбасы бар салық органдарында есепке алынғандығы туралы көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың көшірмесі
 • Берілген лицензияны қайтарып алуда Тараптар мемлекеттік заңнамасымен ескерілген мемлекеттік баж салығын төлеудің тәртібі мен көлемін растайтын құжат(Мәліметтер нысаны)
 • ұлттық қауіпсіздік органының уәкілетті бөлімшесі немесе аумақтық бөлімшелерімен берілген экспортталатын (импортталатын) тауарды ақпаратты криптографиялық қорғауға жатқызу мәніне арналған техникалық зерттеу жөніндегі қорытынды;
 • Лицензияның төлнұсқасы
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Шифрлау (криптографиялық) құралдардың құрамында радиоэлектронды құралдардың және (немесе) жоғары жиілікті құрылғылардың жоқ екені туралы өтініш берушінің хабарламасы немесе заңнамада көзделген өзге құжат
 • Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Шифрлық құралға арналған техникалық құжаттаманың көшірмесі (бастапқы кодтарын ұсынуы міндетті талап болып табылмайды, өтініш берушінің бастапқы кодтарын ұсынуға бас тартуы өзінен өзі өтініштен бас тартуға негіздемесі болып табылмайды)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Өтініш берушінің қолы мен мөр таңбасы бар салық органдарында есепке алынғандығы туралы көшірмесі
 • Тараптардың ниеттерін растайтын сыртқы саудадағы шарттардың көшірмелері (келісім-шарттар), қосымша және (немесе) оған толықтыру (бір жолғы лицензиялар үшін), сыртқы шарттар жоқ болған жағдайда (келісім-шарт) -басқада құжаттардың көшірмесі
 • Берілген лицензияны қайтарып алуда Тараптар мемлекеттік заңнамасымен ескерілген мемлекеттік баж салығын төлеудің тәртібі мен көлемін растайтын құжат(Мәліметтер нысаны)
 • ұлттық қауіпсіздік органының уәкілетті бөлімшесі немесе аумақтық бөлімшелерімен берілген экспортталатын (импортталатын) тауарды ақпаратты криптографиялық қорғауға жатқызу мәніне арналған техникалық зерттеу жөніндегі қорытынды;
 • Лицензияның төлнұсқасы
 • Анықталған үлгідегі өтініш(Мәліметтер нысаны)
 • Шифрлау (криптографиялық) құралдардың құрамында радиоэлектронды құралдардың және (немесе) жоғары жиілікті құрылғылардың жоқ екені туралы өтініш берушінің хабарламасы немесе заңнамада көзделген өзге құжат
 • Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Шифрлық құралға арналған техникалық құжаттаманың көшірмесі (бастапқы кодтарын ұсынуы міндетті талап болып табылмайды, өтініш берушінің бастапқы кодтарын ұсынуға бас тартуы өзінен өзі өтініштен бас тартуға негіздемесі болып табылмайды)
 • Шифровалды құралдардың үлгідері (ғылыми-техникалық сараптама үшін ұлттық қауіпсіздік органдарының талабымен)