Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • оқу өткізу үшін өндірістік -техникалық база (теориялық және практикалық сабақтарды жүргізуге арналған оқу жайлары, жабдықтар, аспаптар)(Мәліметтер нысаны)
 • Оқыту саласында мамындығы бойынша үш жылдан кем емес практикалық жұмыста тәжірибесі бар оқытушылардың біліктілік құрамының бар болуы(Мәліметтер нысаны)
 • өтініш беруші бекіткен сағаттарға бөлінген оқыту бағдарламаларының көшірмелері; теориялық және практикалық дайындығы бөліп көрсетілген; нақты сабақтарды өткізетін оқытушының тегі көрсетілген; тыңдаушылардың білімін тексеруге арналған билеттердің (тестілердің) көшірмелері
 • өтініш берушімен бекітілген нұқсаулықтың көшірмесі
 • өтініш беруші бекіткен бағдарламаның көшірмесі


Жеке тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • оқу өткізу үшін өндірістік -техникалық база (теориялық және практикалық сабақтарды жүргізуге арналған оқу жайлары, жабдықтар, аспаптар)(Мәліметтер нысаны)
 • Оқыту саласында мамындығы бойынша үш жылдан кем емес практикалық жұмыста тәжірибесі бар оқытушылардың біліктілік құрамының бар болуы(Мәліметтер нысаны)
 • өтініш беруші бекіткен сағаттарға бөлінген оқыту бағдарламаларының көшірмелері; теориялық және практикалық дайындығы бөліп көрсетілген; нақты сабақтарды өткізетін оқытушының тегі көрсетілген; тыңдаушылардың білімін тексеруге арналған билеттердің (тестілердің) көшірмелері
 • өтініш берушімен бекітілген нұқсаулықтың көшірмесі
 • өтініш беруші бекіткен бағдарламаның көшірмесі


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • оқу өткізу үшін өндірістік -техникалық база (теориялық және практикалық сабақтарды жүргізуге арналған оқу жайлары, жабдықтар, аспаптар)(Мәліметтер нысаны)
 • Оқыту саласында мамындығы бойынша үш жылдан кем емес практикалық жұмыста тәжірибесі бар оқытушылардың біліктілік құрамының бар болуы(Мәліметтер нысаны)
 • өтініш беруші бекіткен сағаттарға бөлінген оқыту бағдарламаларының көшірмелері; теориялық және практикалық дайындығы бөліп көрсетілген; нақты сабақтарды өткізетін оқытушының тегі көрсетілген; тыңдаушылардың білімін тексеруге арналған билеттердің (тестілердің) көшірмелері
 • өтініш берушімен бекітілген нұқсаулықтың көшірмесі
 • өтініш беруші бекіткен бағдарламаның көшірмесі