Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 4-қосымшасына сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны; немесе меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда: жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау қызметі туралы ереженің, өлшеу жүргізу, аттестатталған және өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелген әдістемелердің, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділердің, тексеру және сәулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттардың, жеке дозиметрлік өлшеу карточкаларының жеке дозаларды есепке алу журналының көшірмелері(Мәліметтер нысаны)
 • осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 7-қосымшасына сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны; немесе өзінің радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда: радиациялық бақылау жүргізу жоспарының және соңғы радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының көшірмесі; радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттарының көшірмелері(Мәліметтер нысаны)
 • Осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 1-қосымшасына сәйкес техниктердің және жұмысшылардың біліктілік құрамының болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Мәлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтың көшірмесі
 • Өтініш берушімен полигонда жүргізілетін жұмыстар тізімімен түсіндірме жазба – еркін нысанда, түсіндірме жазбаға өтініш беруші қол қоюы тиіс
 • Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Өлшеу жүргізу, аттестатталған және өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелген әдістемелердің, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділердің, тексеру және сәулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалар, жеке дозаларды есепке алу журнал (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Радиациялық бақылауды жүргізу жоспарының көшірмесі (өз радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттар (меншікті радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
 • Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулығы)
 • Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Радиациялық қауіпсіздік бойынша қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 4-қосымшасына сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны; немесе меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда: жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау қызметі туралы ереженің, өлшеу жүргізу, аттестатталған және өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелген әдістемелердің, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділердің, тексеру және сәулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттардың, жеке дозиметрлік өлшеу карточкаларының жеке дозаларды есепке алу журналының көшірмелері(Мәліметтер нысаны)
 • осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 7-қосымшасына сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны; немесе өзінің радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда: радиациялық бақылау жүргізу жоспарының және соңғы радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының көшірмесі; радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттарының көшірмелері(Мәліметтер нысаны)
 • Осы біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесінің 1-қосымшасына сәйкес техниктердің және жұмысшылардың біліктілік құрамының болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Мәлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтың көшірмесі
 • Өтініш берушімен полигонда жүргізілетін жұмыстар тізімімен түсіндірме жазба – еркін нысанда, түсіндірме жазбаға өтініш беруші қол қоюы тиіс
 • Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Өлшеу жүргізу, аттестатталған және өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелген әдістемелердің, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділердің, тексеру және сәулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалар, жеке дозаларды есепке алу журнал (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Радиациялық бақылауды жүргізу жоспарының көшірмесі (өз радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттар (меншікті радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
 • Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулығы)
 • Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Радиациялық қауіпсіздік бойынша қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)