Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Шетел валютасындағы банктік шоты бар болуы туралы екінші деңгейдегі банктен анықтаманың электронды көшірмесі
  • Қызметтің жекелеген түрімен шұғылдануға құқықтың лицензияланған бюджеттің жиынтығын бекітетін төлем құжатының электронды көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
  • Қолма –қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны алуға Ереженің 1 қосымшасындағы нысанға сәйкес өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
  • Екінші деңгейдегі банктің Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сәйкес уәкілетті ұйымның банк шотына жарғылық капиталына жарна ретіндегі ақшаның есепке жазылуын растайтын, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген құжатының электрондық көшірмесін (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме)
  • Кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша арнайы даярлықтан өткенін растайтын екінші деңгейдегі банк анықтамасының электронды көшірмесі немесе Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген және қызметкердің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша кассир ретінде кемінде алты ай еңбек қызметін растайтын құжат көшірмесі
  • Электрондық жарғы көшірмесі
  • Уәкілетті ұйымның жарғы капиталындағы салымның пайда болу көзін ашатын құжаттың (қарыз шарты, мүлікті сатып алу туралы шарт, табыстар туралы анықтамаҚ электронды көшірмесі. Уәкілетті ұйымның жарғы капиталындағы салымның пайда болу көзін ашатын басқа да құжаттың электронды көшірмесін ұсыну қарастылырған