Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша арнайы даярлықтан өткенін растайтын құжат (түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі) немесе Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасында көзделген және қызметкердің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша кассир ретінде кемінде алты ай еңбек қызметін растайтын құжат (түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі)
  • Ақшалық белгілердің түпнұсқалығын анықтауға арналған техникалық құралдардың сипаттамаларын айқындайдытн құжаттың (құжаттардың ) көшірмесі
  • Бақылау -кассалық аппаратты жасаушы-зауыт паспортының көшірмесі немесе компьютерлік жүйенің функционалды мүмкіндіктерінің қысқаша сипаттамасы
  • Бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат(Мәліметтер нысаны)
  • Уәкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер
  • компьютерлік жүйе болмаған жағдайда, Қағидалардың талаптарына сәйкес айырбастау операцияларының есебін жүргізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің функционалдық мүмкіндіктері мен сипаттамаларының қысқаша сипаты
  • уәкілетті ұйымның банк шотына жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшеріне теңдей немесе одан асатын мөлшердегі ақшаны аударғанын растайтын екінші деңгейдегі банктің құжаты (клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы)
  • юридического лица (для идентификации); заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама
  • Резидентте шетел валютасындағы шоты бар болуы туралы анықтама
  • жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын бермеген жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі)