Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • ҚР ҰБ ТБ 10.10.2002ж. № 401 белгіленген 3 қосымшасының формасы бойынша өтініш
  • ҚР ҰБ ТБ 10.10.2002ж. № 401 белгіленген 4 қосымшасына сәйкес атқарушы органның бірінші басшысы туралымәлімет
  • Жарғылық капиталды қалыптастыруды растайтын құжат
  • Меншік құқығын растайтын үй-жайды жалға алу немесе құжаттары туралы нотариалды куәландырылған шарттың көшірмесі
  • Нотариально засвидетельствованная копия справки о государственной регистрации
  • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
  • Соттылығы болуы туралы мәліметтер (мәртебесі 3 жұмыс күн ішінде келеді)(Мәліметтер нысаны)
  • Басшының еңбек қызметі туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
  • Үй-жайды жалға алу/сатып алу-сату шартының болуы туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
  • заңды тұлға үшiн – өтініш беруші жарғысының (түпнұсқалары берiлмеген жағдайда салыстырып тексеру үшiн нотариат куәландырған) көшiрмесi және заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы