Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ
 • Соттылығының жоқтығы және қаруды қолдануда қауіпсіздік ережелерін білуін тексеру туралы анықтаманың
 • Құрамында азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеуге және (немесе) жасауға және (немесе) жөндеуге және (немесе) сатуға және (немесе) коллекциялауға және (немесе) экспонаттауға лицензиялардың (осы қызметпен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Құрамында күзет қызметіне арналған лицензиялардың (күзет қызметі субъектілері үшін)
 • Құрамында банкноттар, ақшалар мен құндылықтарды инкассациялауға арналған лицензиялардың (инкассациямен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Лицензиялау және рұқсат беру жүйесі oбъектiлерiн тексеру актісі
 • Құрамында қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрық көшірмесінің
 • Құрамында қару мен оның патрондарының ерекшеліктерін қоса бере отырып, оларды жеткізуге дайындаушы кәсіпорынмен шарт (келісімшарт) көшірмесінің (қаруды әкелетін заңды тұлғалар үшін)
 • Жарақаттайтын патрондары бар қарудың көрсетілген қарудың зақым келтіру факторларының адамға әсер етуіне жол берілген белгіленген нормаларына сәйкес келуі туралы уәкілетті орган қорытындысының (қаруды сатуды жүзеге асыратын ұйымдар оны сатып алуға ниеттенген кезде)
 • Осы Біліктілік талаптарына қосымшаға сәйкес аумақтық ішкі істер департаменттерімен және (немесе) Ішкі істер министрлігімен келісілген қолда бар және қажетті қару мен оның патрондары туралы мәліметтердің бар болуын қамтиды.(Мәліметтер нысаны)
 • Анықталған үлгідегі өтініш
 • Бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат
 • Толық сауалнамалық деректерді (кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парағын), қаруды иелену үшін көру қабілетінің бұзылуына, психикалық ауруларға, алкоголизм немесе нашақорлыққа байланысты қарсы көрсеткіштердің болмауы туралы медициналық қорытындыларды қоса бере отырып, қаруға рұқсаты бар адамдар туралы мәліметтердің;
 • Соттылығының жоқтығы туралы анықтама


Жеке тұлғалар үшін
 • Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ
 • Соттылығының жоқтығы және қаруды қолдануда қауіпсіздік ережелерін білуін тексеру туралы анықтаманың
 • Құрамында азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеуге және (немесе) жасауға және (немесе) жөндеуге және (немесе) сатуға және (немесе) коллекциялауға және (немесе) экспонаттауға лицензиялардың (осы қызметпен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Құрамында күзет қызметіне арналған лицензиялардың (күзет қызметі субъектілері үшін)
 • Құрамында банкноттар, ақшалар мен құндылықтарды инкассациялауға арналған лицензиялардың (инкассациямен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Лицензиялау және рұқсат беру жүйесі oбъектiлерiн тексеру актісі
 • Құрамында қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрық көшірмесінің
 • Құрамында қару мен оның патрондарының ерекшеліктерін қоса бере отырып, оларды жеткізуге дайындаушы кәсіпорынмен шарт (келісімшарт) көшірмесінің (қаруды әкелетін заңды тұлғалар үшін)
 • Жарақаттайтын патрондары бар қарудың көрсетілген қарудың зақым келтіру факторларының адамға әсер етуіне жол берілген белгіленген нормаларына сәйкес келуі туралы уәкілетті орган қорытындысының (қаруды сатуды жүзеге асыратын ұйымдар оны сатып алуға ниеттенген кезде)
 • Анықталған үлгідегі өтініш
 • Бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ
 • Соттылығының жоқтығы және қаруды қолдануда қауіпсіздік ережелерін білуін тексеру туралы анықтаманың
 • Құрамында азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеуге және (немесе) жасауға және (немесе) жөндеуге және (немесе) сатуға және (немесе) коллекциялауға және (немесе) экспонаттауға лицензиялардың (осы қызметпен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Құрамында күзет қызметіне арналған лицензиялардың (күзет қызметі субъектілері үшін)
 • Құрамында банкноттар, ақшалар мен құндылықтарды инкассациялауға арналған лицензиялардың (инкассациямен айналысатын заңды тұлғалар үшін)
 • Лицензиялау және рұқсат беру жүйесі oбъектiлерiн тексеру актісі
 • Құрамында қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрық көшірмесінің
 • Құрамында қару мен оның патрондарының ерекшеліктерін қоса бере отырып, оларды жеткізуге дайындаушы кәсіпорынмен шарт (келісімшарт) көшірмесінің (қаруды әкелетін заңды тұлғалар үшін)
 • Жарақаттайтын патрондары бар қарудың көрсетілген қарудың зақым келтіру факторларының адамға әсер етуіне жол берілген белгіленген нормаларына сәйкес келуі туралы уәкілетті орган қорытындысының (қаруды сатуды жүзеге асыратын ұйымдар оны сатып алуға ниеттенген кезде)
 • Анықталған үлгідегі өтініш