Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • дипломдардың тиiстi көшiрмелерiмен, еңбек кiтапшасындағы жазбалардың расталған, телекоммуникация саласында бейiндiк жоғары, техникалық немесе кәсiптiк бiлiмi және мамандығы бойынша кемiнде бiр жыл практикалық тәжiрибесi бар, жалпы саны кемiнде үштен бiр бөлiктi құрайтын инженер-техник мамандардың болуы;(Мәліметтер нысаны)
 • телерадио хабарларын тарату саласындағы қолданыстағы стандарттарға сәйкес теле-, радиоарналар хабарларын берудің техникалық сапасын қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттемелер;(Мәліметтер нысаны)
 • теле-, радиоарналарды теле-, радиокомпаниялардың құқық иеленушiлерімен ретрансляциялауға (көпбағдарламалы хабар тарату үшiн) арналған алдын ала шарттардың көшiрмелерi;(Мәліметтер нысаны)
 • объектіге өтiнiш берушiнiң мүлiктiк құқығын белгілейтін немесе оны жалға алу құжаттарымен расталған үй-жайлар мен алаңдар (техникалық құралдарды орналастыру мен пайдалануға, әкiмшiлiк-басқару персоналына, халыққа қызмет көрсетуге арналған үй-жайлар); (Мәліметтер нысаны)
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Төтенше жағдайлар кезінде халықты хабарландыруды ұйымдастырудың техникалық мүмкіндіктері
 • Төтенше жағдайлар кезінде халықты хабарландыруды ұйымдастыру жөніндегі міндеттемелер(Мәліметтер нысаны)
 • Телерадио хабарларын тарату желісін ұйымдастыруға арналған техникалық мүмкіндіктер(Мәліметтер нысаны)
 • Телерадио хабарларын тарату желiсiн ұйымдастыру схемасы;
 • Спутниктік оператор ұсынған спутниктік станциялардың қабылдау-тарату желісінде пайдаланылатын трансмиссиялық жоспарлар көшірмелері (спутниктік байланыс арналарын пайдаланған жағдайда)
 • Метрологиялық сипаттамаларын көрсете отырып, қолданылатын өлшем құралдары мен сынау жабдығының тізбесі
 • Өлшеу құралдарын және сынақ жабдығын тексеруді және метрологиялық аттестаттауды растайтын сертификаттар


Жеке тұлғалар үшін
 • дипломдардың тиiстi көшiрмелерiмен, еңбек кiтапшасындағы жазбалардың расталған, телекоммуникация саласында бейiндiк жоғары, техникалық немесе кәсiптiк бiлiмi және мамандығы бойынша кемiнде бiр жыл практикалық тәжiрибесi бар, жалпы саны кемiнде үштен бiр бөлiктi құрайтын инженер-техник мамандардың болуы;(Мәліметтер нысаны)
 • телерадио хабарларын тарату саласындағы қолданыстағы стандарттарға сәйкес теле-, радиоарналар хабарларын берудің техникалық сапасын қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттемелер;(Мәліметтер нысаны)
 • теле-, радиоарналарды теле-, радиокомпаниялардың құқық иеленушiлерімен ретрансляциялауға (көпбағдарламалы хабар тарату үшiн) арналған алдын ала шарттардың көшiрмелерi;(Мәліметтер нысаны)
 • объектіге өтiнiш берушiнiң мүлiктiк құқығын белгілейтін немесе оны жалға алу құжаттарымен расталған үй-жайлар мен алаңдар (техникалық құралдарды орналастыру мен пайдалануға, әкiмшiлiк-басқару персоналына, халыққа қызмет көрсетуге арналған үй-жайлар); (Мәліметтер нысаны)
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Төтенше жағдайлар кезінде халықты хабарландыруды ұйымдастырудың техникалық мүмкіндіктері
 • Телерадио хабарларын тарату желісін ұйымдастыруға арналған техникалық мүмкіндіктер(Мәліметтер нысаны)
 • Телерадио хабарларын тарату желiсiн ұйымдастыру схемасы;
 • Спутниктік оператор ұсынған спутниктік станциялардың қабылдау-тарату желісінде пайдаланылатын трансмиссиялық жоспарлар көшірмелері (спутниктік байланыс арналарын пайдаланған жағдайда)
 • Метрологиялық сипаттамаларын көрсете отырып, қолданылатын өлшем құралдары мен сынау жабдығының тізбесі
 • Өлшеу құралдарын және сынақ жабдығын тексеруді және метрологиялық аттестаттауды растайтын сертификаттар


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • дипломдардың тиiстi көшiрмелерiмен, еңбек кiтапшасындағы жазбалардың расталған, телекоммуникация саласында бейiндiк жоғары, техникалық немесе кәсiптiк бiлiмi және мамандығы бойынша кемiнде бiр жыл практикалық тәжiрибесi бар, жалпы саны кемiнде үштен бiр бөлiктi құрайтын инженер-техник мамандардың болуы;(Мәліметтер нысаны)
 • телерадио хабарларын тарату саласындағы қолданыстағы стандарттарға сәйкес теле-, радиоарналар хабарларын берудің техникалық сапасын қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттемелер;(Мәліметтер нысаны)
 • теле-, радиоарналарды теле-, радиокомпаниялардың құқық иеленушiлерімен ретрансляциялауға (көпбағдарламалы хабар тарату үшiн) арналған алдын ала шарттардың көшiрмелерi;(Мәліметтер нысаны)
 • объектіге өтiнiш берушiнiң мүлiктiк құқығын белгілейтін немесе оны жалға алу құжаттарымен расталған үй-жайлар мен алаңдар (техникалық құралдарды орналастыру мен пайдалануға, әкiмшiлiк-басқару персоналына, халыққа қызмет көрсетуге арналған үй-жайлар); (Мәліметтер нысаны)
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Төтенше жағдайлар кезінде халықты хабарландыруды ұйымдастырудың техникалық мүмкіндіктері
 • Төтенше жағдайлар кезінде халықты хабарландыруды ұйымдастыру жөніндегі міндеттемелер(Мәліметтер нысаны)
 • Телерадио хабарларын тарату желісін ұйымдастыруға арналған техникалық мүмкіндіктер(Мәліметтер нысаны)
 • Телерадио хабарларын тарату желiсiн ұйымдастыру схемасы;
 • Спутниктік оператор ұсынған спутниктік станциялардың қабылдау-тарату желісінде пайдаланылатын трансмиссиялық жоспарлар көшірмелері (спутниктік байланыс арналарын пайдаланған жағдайда)
 • Метрологиялық сипаттамаларын көрсете отырып, қолданылатын өлшем құралдары мен сынау жабдығының тізбесі
 • Өлшеу құралдарын және сынақ жабдығын тексеруді және метрологиялық аттестаттауды растайтын сертификаттар