Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақтарының нәтижесі бойынша жүзеге асырылатын мәлімделген тұлғалардың білім деңгейін бағалау. Ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету саласында біліктілік сынақтарын тапсыруға арналған сұрақтар тізбесін лицензиар белгілейді
 • Арнайы бөлінген үй-жай (жеке меншік құқығы немесе өзгеше заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай бірінші немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) осы бiлiктiлiк талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) осы бiлiктiлiк талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті осы бiлiктiлiк талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) осы бiлiктiлiк талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есептілікті ұсыну; 6) лицензиарды: осы бiлiктiлiк талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)
 • Дипломның көшірмесі
 • Меншік құқығын немесе өзге заңды негізін растайтын құжат, сондай-ақ мамандандырылған ұйыммен (-дармен) тиісті қызметтерді көрсету шарты: құжаттың көшірмесін қоса тіркеп, тіркеу нөмірлері және күндері, сондай-ақ тиісті ұйымдардың атаулары.
 • жайлардағы және техникалық құралдардағы ақпараттың және арнай техникалық құралдардың техникалық жойылу арналарын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргзу әдістемесінің болуын, техникалық іздестіру құралдарын есепке алу тиісті журналының болуын және басқаларды растайтын лицензиат хатының деректемелері


Жеке тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақтарының нәтижесі бойынша жүзеге асырылатын мәлімделген тұлғалардың білім деңгейін бағалау. Ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету саласында біліктілік сынақтарын тапсыруға арналған сұрақтар тізбесін лицензиар белгілейді
 • Арнайы бөлінген үй-жай (жеке меншік құқығы немесе өзгеше заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай бірінші немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) осы бiлiктiлiк талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) осы бiлiктiлiк талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті осы бiлiктiлiк талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) осы бiлiктiлiк талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есептілікті ұсыну; 6) лицензиарды: осы бiлiктiлiк талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)
 • Дипломның көшірмесі
 • Меншік құқығын немесе өзге заңды негізін растайтын құжат, сондай-ақ мамандандырылған ұйыммен (-дармен) тиісті қызметтерді көрсету шарты: құжаттың көшірмесін қоса тіркеп, тіркеу нөмірлері және күндері, сондай-ақ тиісті ұйымдардың атаулары.
 • жайлардағы және техникалық құралдардағы ақпараттың және арнай техникалық құралдардың техникалық жойылу арналарын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргзу әдістемесінің болуын, техникалық іздестіру құралдарын есепке алу тиісті журналының болуын және басқаларды растайтын лицензиат хатының деректемелері


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақтарының нәтижесі бойынша жүзеге асырылатын мәлімделген тұлғалардың білім деңгейін бағалау. Ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету саласында біліктілік сынақтарын тапсыруға арналған сұрақтар тізбесін лицензиар белгілейді
 • Арнайы бөлінген үй-жай (жеке меншік құқығы немесе өзгеше заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай бірінші немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) осы бiлiктiлiк талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) осы бiлiктiлiк талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті осы бiлiктiлiк талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) осы бiлiктiлiк талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есептілікті ұсыну; 6) лицензиарды: осы бiлiктiлiк талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)
 • Дипломның көшірмесі
 • Меншік құқығын немесе өзге заңды негізін растайтын құжат, сондай-ақ мамандандырылған ұйыммен (-дармен) тиісті қызметтерді көрсету шарты: құжаттың көшірмесін қоса тіркеп, тіркеу нөмірлері және күндері, сондай-ақ тиісті ұйымдардың атаулары.
 • жайлардағы және техникалық құралдардағы ақпараттың және арнай техникалық құралдардың техникалық жойылу арналарын анықтау жөніндегі жұмыстарды жүргзу әдістемесінің болуын, техникалық іздестіру құралдарын есепке алу тиісті журналының болуын және басқаларды растайтын лицензиат хатының деректемелері