Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды дайындау, өндіру, жөндеу және жүзеге асыру бойынша қызметтермен айналысу үшін біліктілік талаптарға қызмет алушының сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Бiлiктiлiк талаптарының қосымшасына сәйкес ең аз іздестіру техникалық құралдарының болуын(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақ нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын мәлімденген адамдардың білім деңгейін бағалау. АТҚ әзірлеу, өндіру, жөндеу және өткізу жөніндегі біліктілік сынақтарды тапсыру үшін сұрақтар тізбесі лицензиармен белгіленеді
 • Әзірленіп жатқан және өндірілген АТҚ-ны сақтау үшін арнайы бөлінген үй-жай (меншік құқығы немесе өзге заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай алғашқы немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті біліктілік талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есепті ұсыну; 6) лицензиарды: біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды дайындау, өндіру, жөндеу және жүзеге асыру бойынша қызметтермен айналысу үшін біліктілік талаптарға қызмет алушының сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Бiлiктiлiк талаптарының қосымшасына сәйкес ең аз іздестіру техникалық құралдарының болуын(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақ нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын мәлімденген адамдардың білім деңгейін бағалау. АТҚ әзірлеу, өндіру, жөндеу және өткізу жөніндегі біліктілік сынақтарды тапсыру үшін сұрақтар тізбесі лицензиармен белгіленеді
 • Әзірленіп жатқан және өндірілген АТҚ-ны сақтау үшін арнайы бөлінген үй-жай (меншік құқығы немесе өзге заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай алғашқы немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті біліктілік талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есепті ұсыну; 6) лицензиарды: біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды дайындау, өндіру, жөндеу және жүзеге асыру бойынша қызметтермен айналысу үшін біліктілік талаптарға қызмет алушының сай келуі туралы мәліметтер нысаны(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (электронды түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды немесе жеке тұлғаның мәртебесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жоғары немесе орта кәсіптік техникалық білімі бар маман(Мәліметтер нысаны)
 • Бiлiктiлiк талаптарының қосымшасына сәйкес ең аз іздестіру техникалық құралдарының болуын(Мәліметтер нысаны)
 • Біліктілік сынақ нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын мәлімденген адамдардың білім деңгейін бағалау. АТҚ әзірлеу, өндіру, жөндеу және өткізу жөніндегі біліктілік сынақтарды тапсыру үшін сұрақтар тізбесі лицензиармен белгіленеді
 • Әзірленіп жатқан және өндірілген АТҚ-ны сақтау үшін арнайы бөлінген үй-жай (меншік құқығы немесе өзге заңды негіз болған кезде). Бұл ретте үй-жай: 1) терезелері темір тормен (егер үй-жай алғашқы немесе соңғы қабаттарда орналасса); 2) автоматтандырылған күзет және өрттен қорғау сигнализациясы жүйелерімен; 3) құлыпталатын және мөрленетін темір есіктермен; 4) мөрленетін кемінде бір темір шкафпен жабдықталуы тиіс(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензиатқа қойылатын қосымша талаптар: 1) әзірлеген және лицензиармен келісім бойынша лицензиат бекіткен: ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны үй-жайларда және техникалық құралдарда анықтау бойынша жұмыс жүргізу; үй-жайлардың және техникалық құралдардың ақпараттың техникалық арналар бойынша таралып кетуінен қорғалғандығы тиімділігін бағалау әдістемесінің болуы; 2) біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсетуге жасалған шарттарды (келісімшарттарды) есепке алу журналының болуы; 3) біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық іздестіру құралдарын есепке алу журналының болуы; 4) ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті біліктілік талаптарының 6-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген әдістемелерге толық сәйкестікте жүзеге асыру; 5) біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша көрсетілген қызметтер бойынша жыл сайынғы есепті ұсыну; 6) лицензиарды: біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және АТҚ-ны анықтау бойынша қызмет көрсету жөнінде, соның ішінде лицензиаттың өз мұқтаждықтарын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттар (шарттар) туралы; қызмет көрсету барысында анықталған АТҚ туралы анықтау фактісінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабардар ету; 7) әзірленген әдістемені үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру; 8) техникалық іздестіру құралдарын үшінші тұлғаларға тек лицензиардың келісімі бойынша тұрақты немесе уақытша пайдалануға беру(Мәліметтер нысаны)