Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Мәлімделген қойма үй-жайларында алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме саудамен сату бойынша қызметті жүзеге асыратын екі және одан да астам лицензиаттың болуы немесе болмауы туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
 • Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары(Мәліметтер нысаны)
 • Қойма үй-жайларындағы сумен жабдықтау, электр қуатыен жабдықтау және кәріз жүйесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жүргізілген тіркеу туралы тіркеуші органның белгісі бар құқық белгілейтін құжат
 • Шарт юір жылдан кем мерзімге жасаған жағдайда, жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі
 • Сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны


Жеке тұлғалар үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • Мәлімделген қойма үй-жайларында алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме саудамен сату бойынша қызметті жүзеге асыратын екі және одан да астам лицензиаттың болуы немесе болмауы туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
 • Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары(Мәліметтер нысаны)
 • Қойма үй-жайларындағы сумен жабдықтау, электр қуатыен жабдықтау және кәріз жүйесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жүргізілген тіркеу туралы тіркеуші органның белгісі бар құқық белгілейтін құжат
 • Шарт юір жылдан кем мерзімге жасаған жағдайда, жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі
 • Сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Анықталған үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)
 • Мәлімделген қойма үй-жайларында алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме саудамен сату бойынша қызметті жүзеге асыратын екі және одан да астам лицензиаттың болуы немесе болмауы туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
 • Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары(Мәліметтер нысаны)
 • Қойма үй-жайларындағы сумен жабдықтау, электр қуатыен жабдықтау және кәріз жүйесі(Мәліметтер нысаны)
 • Жүргізілген тіркеу туралы тіркеуші органның белгісі бар құқық белгілейтін құжат
 • Шарт юір жылдан кем мерзімге жасаған жағдайда, жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі
 • Сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз болуы туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны