Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Ереженің 1-қосымшасына сәйкес Кредиттік бюроның қызметін жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш
 • Несие бюросының қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспар
 • Салық төлеуші куәлігінің көшірмесін
 • Мемлекеттiк тiркеу бiлгiленген тәртiппен өткен құрылтай құжаттарының нотариалдық куәландырылғаны көшiрмелерi
 • Лицензияланған бюджеттің жиынтығын бекітетін төлем құжатының көшірмесі
 • Ақпараттық жүйелерді қауіпсіз орналастыру және пайдалану үшін техникалық және өзге үй-жайлардың болуын растайтын құжаттар (үй-жайды жалдау шартының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе орналасқан үй-жайды иелену құқығын растайтын құжат); (Мәліметтер нысаны)
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу құжаттары;
 • Компьютерлік жабдықтарды сатып алу құжаттары (шарт, қабылдау-тапсыру актісі, кепілдік талоны, сәйкес келу сертификаты);
 • Cерверлік жабдықтарды жеткізу жөніндегі құжаттар (шарт, сипаттама, жабдықтарды жеткізу актісі, техникалық хаттама);
 • Бірінші басшымен бекітілген ақпараттық жүйелерді әзірлеу жөніндегі техникалық тапсырма;
 • Ақпараттық жүйелерді әзірлеу, енгізу және ілеспе қызметтерді атқару процесі туралы мәліметтері бар, әзірлеу кезеңдерін анықтауды, өзгерістер енгізу, қабылдау, тестілеу және өндірісті пайдалануға енгізу тәртібін, барлық кезеңдерді құжаттауға ойылатын талаптарды қамтыған құжат;
 • Ақпараттық қауіпсіздік саясаты, ол пайдаланылатын ақпараттық жүйе құрамының сипаттауын, өтініш берушінің ақпараттық жүйені пайдаланушылар тізімін, олардың ақпаратқа, бағдарламалық және техникалық құралдарға қол жетімділік құқықтарын
 • Қол жетімділікті бақылауды монтаждау жөніндегі құжаттар (шарт, сипаттама);
 • Бейнебақылау жүйесін монтаждау жөніндегі құжаттары;
 • Электрондық хабарламаларды беру және алу бойынша регламенттелген процедуралардың болуы туралы ақпараты бар құжат. (Мәліметтер нысаны)
 • Жетекшi және кредиттiк бюроның бас бухгалтері туралы мәлiмет (Мәліметтер нысаны)
 • Заңды тұлғалардың құрылтайшылары туралы мәлiмет(Мәліметтер нысаны)
 • Жарғылық капиталының толық төлемін растайтын құжаттар(Мәліметтер нысаны)