Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Жеке тұлғалар үшін
 • Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі №120 қаулысына 4-қосымшаға сәйкес, өтініш беруші туралы мәліметтерді қамтитын құжат(Мәліметтер нысаны)
 • Тұлғаны куәландыратын құжаттардың көшірмесі
 • Жоғары білімдері турлы дипломның нотариалды куәландырылған көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Лицензияланған бюджеттің жиынтығын бекітетін төлем құжатының көшірмесі
 • №5 қосымшада көрсетілген тізбені қосқандағы (Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру және актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы және қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ереже, 18-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін) өтініш иесі лицензия алу үшін актуарийлерді оқытудың барынша төмен міндетті бағдарламасы бойынша оқытудан өткендігін және тиісті сынақтарды сәтті тапсырғандығын куәландыратын құжаттардың көшірмесі(Мәліметтер нысаны)
 • Актуарий мәртебесін, қауымдастықтағы (қоғамдағы немесе өзге бірлестіктегі) мүшелігін (толық мүшелігін) және Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының (Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру және актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы және қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ереженің 18-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін) толық мүшесі ретіндегі осы қауымдастықтың мәртебесін растайтын құжаттар көшірмесі
 • Актуарийлердің тиісті қауымдастығының (қоғамның немесе өзге бірлестіктің) ұсыным хаты (Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыру, актуарийлерге лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру және актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі туралы және қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның біліктілік комиссиясының өкілеттіктері туралы ереженің 18-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін)
 • «Актуарий» мамандығы бойынша дипломға қосымшаны ұсыну арқылы іскерлік басқару магистрі дипломының көшірмесі
 • Жұмыс орны, қызметі(Мәліметтер нысаны)
 • Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен үлестес ұйымдарда жұмыс істейтін жақын туысқандары, туыстары туралы мәліметтер(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы(Мәліметтер нысаны)
 • Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс саласындағы біліктілікті көтеру курстары, ғылыми дәрежесі(Мәліметтер нысаны)
 • Қаржылық қызмет көрсету саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниетті саласындағы жұмыс тәжірибесі(Мәліметтер нысаны)
 • Қол жеткізген жетістіктері(Мәліметтер нысаны)
 • Кәсіби ұйымдарға мүшелігі(Мәліметтер нысаны)
 • Еңбек кiтапшасы туралы мәлiмет (Мәліметтер нысаны)


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес