Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • 2007 жылғы 30 сәуірдегі №122 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесіне сәйкес өтініш
 • Мемлекеттiк тiркеуi туралы куәлiк қағаздың нотариат куәландырған көшiрмесi
 • Салық төлеушi куәлiгінiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi
 • Мемлекеттiк тiркеу өткен жарғының нотариалдық куәландырылған көшiрмесi
 • Жарғылық капиталының толық төлемін растайтын құжаттар(Мәліметтер нысаны)
 • Қазақстан Республикасы "Сақтандыру туралы" Заңының 34-бабының талаптарына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары
 • Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі делдал қызметті жүзеге асыру тәртібін ескеретін жұмыстың ішкі регламенті
 • Құжаттаманы жүргізудің тәртібі және клиенттерге қызмет көрсетудің шарттары
 • Лицензияланған бюджеттің жиынтығын бекітетін төлем құжатының көшірмесі
 • Мемлекеттік тіркеу туралы құжат, Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасы – құрылтайшысына Қазақстан Республикасының резидент–сақтандыру брокерінің жарғы капиталына қатысуға рұқсат берілетіндігі не тиісті мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі жөнінде өтініш білдірген тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (қаржы ұйымдары үшін - қадағалау органы) берген жазбаша хабарламасы
 • Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғасының құрылтайшысында экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстар, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің не өзге қаржы ұйымының басшы қызметкері ретінде лицензияны заңнамалық белгіленген тәртіппен қайтарып алған сәттен бастап бір жылдан аспайтын мерзімде соттылығының жоқтығын куәландыратын тиісті мемлекеттің уәкілетті органының құжаты
 • Өтініш берушінің салық органдарында есепке алынғандығы туралы куәліктің көшірмесі (салыстыру үшін туп нұсқасы болмаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі)
 • Заңды тұлғалардың құрылтайшылары туралы мәлiмет(Мәліметтер нысаны)