Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Акционерлік қоғамның акциялары үшін төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Акцияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған айдың соңында немесе акционерлік қоғамның барлық жарияланған акцияларын орналастыру кезеңі басталған шоғырландырылмаған қаржылық есептілік (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Орналастырудың аяқталған күнінен кейінгі күнге орналастырылған акциялардың жалпы санының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлерге орталық депозитарий берген анықтаманың көшірмелері (компания сатып алған акцияларсыз) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Акцияны жариялаудың нәтижесі туралы есеп (қазақ және орыс тілдерінде) (міндетті түрде, біліктілік талапта)