Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастырудың болжамды шарттарын, нысандарын, тәртібі мен мерзімдерін сипаттайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қайта ұйымдастырылатын төлем ұйымдарының атқарушы органдарының басшылары қол қойған қосылу (бірігу) туралы шарт (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиторлық есеп (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Төлем мекемесінің өз еркімен қайт құрылу нәтижесінде пайда болған қызметті атқару ережесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)