Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Селекциялық жетістік сауалнамасы (тиісті дақылға арналған нысан бойынша) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сынаққа берілетін сортта генетикалық түрлендірілген объектілердің жоқ екендігі туралы құжат не генетикалық түрлендірілген объектілердің құрамына жүргізілген сараптама нәтижелері (шетелдік селекциядағы сорттар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім беруге арналған құқығын растайтын құжат (құқықтық мирасқорлар және делдалдар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гүлдердің, гүл шоғырларының, өсімдіктердің репродуктивтік бөліктерінің және шаруашылықта пайдалану фазасында қалыпты дамыған өсімдіктің сорт атауы көрсетілген масштабты сызғышы бар фотографиялары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тиісті тектер мен түрлерге арналған селекциялық жетістіктің сипаттамасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім берушінің деректерi бойынша шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткiзу кезiнде – топырақтық-климаттық параметрлер бойынша әкімшілік-аумақтық бірліктің пайдалануы үшін ұсынылатын жағдайларға ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа мемлекеттердің уәкілетті органдарының сортты сынақтан өткізуінің оң нәтижелерін растайтын құжаттама (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Селекциялық жетістік сауалнамасы (тиісті дақылға арналған нысан бойынша) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сынаққа берілетін сортта генетикалық түрлендірілген объектілердің жоқ екендігі туралы құжат не генетикалық түрлендірілген объектілердің құрамына жүргізілген сараптама нәтижелері (шетелдік селекциядағы сорттар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім беруге арналған құқығын растайтын құжат (құқықтық мирасқорлар және делдалдар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гүлдердің, гүл шоғырларының, өсімдіктердің репродуктивтік бөліктерінің және шаруашылықта пайдалану фазасында қалыпты дамыған өсімдіктің сорт атауы көрсетілген масштабты сызғышы бар фотографиялары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тиісті тектер мен түрлерге арналған селекциялық жетістіктің сипаттамасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім берушінің деректерi бойынша шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткiзу кезiнде – топырақтық-климаттық параметрлер бойынша әкімшілік-аумақтық бірліктің пайдалануы үшін ұсынылатын жағдайларға ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа мемлекеттердің уәкілетті органдарының сортты сынақтан өткізуінің оң нәтижелерін растайтын құжаттама (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Селекциялық жетістік сауалнамасы (тиісті дақылға арналған нысан бойынша) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сынаққа берілетін сортта генетикалық түрлендірілген объектілердің жоқ екендігі туралы құжат не генетикалық түрлендірілген объектілердің құрамына жүргізілген сараптама нәтижелері (шетелдік селекциядағы сорттар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім беруге арналған құқығын растайтын құжат (құқықтық мирасқорлар және делдалдар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гүлдердің, гүл шоғырларының, өсімдіктердің репродуктивтік бөліктерінің және шаруашылықта пайдалану фазасында қалыпты дамыған өсімдіктің сорт атауы көрсетілген масштабты сызғышы бар фотографиялары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тиісті тектер мен түрлерге арналған селекциялық жетістіктің сипаттамасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтінім берушінің деректерi бойынша шаруашылыққа пайдалылығына сынақтан өткiзу кезiнде – топырақтық-климаттық параметрлер бойынша әкімшілік-аумақтық бірліктің пайдалануы үшін ұсынылатын жағдайларға ұқсас жағдайларда жүргізілген басқа мемлекеттердің уәкілетті органдарының сортты сынақтан өткізуінің оң нәтижелерін растайтын құжаттама (міндетті емес, біліктілік талапта)