Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Жеке тұлғалар үшін


Жеке тұлғалар үшін
  • кен іздеушілік салдарын жою бойынша міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылғанын растайтын құжаттың көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Өтініш иесі бекіткен және кен іздеушілік кезінде пайдаланылуы жоспарланып отырған механикаландыру құралдары мен жабдықтың тізбесін, сондай-ақ кен іздеушілік учаскесінде жүргізілуі жоспарланып отырған кен іздеушілік жөніндегі жұмыстың түрлері мен тәсілдерінің сипаттамасын қамтитын құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Аумағына осы тармаққа сәйкес өтініш берілетін жер пайдаланушының немесе жер учаскесінің жеке меншік иесінің, сондай-ақ жер қойнауы учаскесін пайдаланушының келісімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Кен іздеушілік жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Осы стандартқа 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша кен іздеушілікке лицензия беру туралы өтінім (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Өтініш берген кезде өтініш берушінің атынан әрекет ететін тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат, егер мұндай тұлға өтініш беруші болып тағайындалса (міндетті түрде, біліктілік талапта)