Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Қаржылық өнімді немесе микрокредит беру туралы келісімді қазақ және орыс тілдерінде, оны бекітуге уәкілеттік берілген қаржы және өзге де ұйымның органы бекіткен келісім нысаны (егер қаржы ұйымының ішкі құжаттарында келісімдердің нысандарын бекіту талап етілсе) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Дауыс беру нәтижелерін көрсететін келісімді бекіту туралы қаржы институты органдарының шешімінен үзінді немесе уәкілетті тұлғаның қолымен куәландырылған және микроқаржыландыруды жүзеге асыратын ұйымның мөрімен (бар болса) бекітілген микроқаржыландыруды жүзеге асыратын ұйымның шешімінің көшірмесі; белсенділігі (міндетті түрде, біліктілік талапта)