Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Микроқаржы ұйымымен бекітілген микрокредитті беру туралы шарттың үлгі нысаны (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Микроқаржы ұйымының микрокредитті беру туралы шарттың үлгі нысанын бекіту туралы шешімінен үзінді-көшірме (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның бірінші басшысын алмастырған жағдайда, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның микрокредиттер беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді бекіткені туралы хабарламаға қол қойған тұлғаның өкілеттіктерін растайтын құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)