Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Акционерлердiң жалпы жиналысының ерiктi түрде тарату туралы шешiмi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген мiндеттемелердiң жоқ екендiгiн куәландыратын бухгалтерлiк баланс пен оған түсiндiрме жазба (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерін қабылдау-тапсыру актісі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында ерікті зейнетақы қорларын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияның және бағалы қағаздар нарығында басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ екендігін растайтын құжаттар қоса берiлуге тиiс (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
  • тиісті қызмет түрлері бойынша міндеттемелер жоқтығы, сондай-ақ аталған қызмет түрлері бойынша қолданыстағы шарттары болмаған кезде кепілдік -хат (міндетті түрде)


Жүктелетін құжаттар