Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген мiндеттемелердiң жоқ екендiгiн куәландыратын бухгалтерлiк баланс пен оған түсiндiрме жазба (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерін қабылдау-тапсыру актісі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында ерікті зейнетақы қорларын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияның және бағалы қағаздар нарығында басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ екендігін растайтын құжаттар қоса берiлуге тиiс (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанындағы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы өтінішхат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  • Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметтің тиісті түрлері бойынша міндеттемелерінің болмауы туралы, сондай-ақ қызметтің көрсетілген түрлері бойынша қолданыстағы шарттардың болмауы туралы хаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар