Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (ол бар болса) берілген сенімхатты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық ахуалының ықтимал нашарлауы жағдайында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта капиталдандыру жоспарында (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтiнiш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушы органының инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену туралы шешімінің көшірмесін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын иеленетін, сондай-ақ шарттың күшіне қарай осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға не өзгеше түрде бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп) туралы мәліметтерді және растайтын құжаттарды (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қызмет алушының басшы қызметкерлері туралы білімі, еңбек қызметі туралы қысқаша деректерді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтінішті табыс ету алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сатып алудың, оның ішінде бұрын сатып алынған растайтын құжаттарды көшірмесімен пайдаланылатын көздер мен қаражатты сипаттауды қоса бере отырып сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді ұсынуға тиісті (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (ол бар болса) берілген сенімхатты (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық ахуалының ықтимал нашарлауы жағдайында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта капиталдандыру жоспарында (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтiнiш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша мәліметтерді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді: Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар