Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Кеден қоймасы ретінде мәлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарлары, сызбалары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Кеден қоймасы иесінің жауапкершілігін сақтандыру шарты өтінішке қоса беріледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қажетті тиеу-түсіру механизмдерін және арнаулы техниканы, сондай-ақ орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған таразы жабдығын, ал арнаулы сақтау орнында газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу аспаптарын иелену құқығын растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Банктерден оларда ашылған шоттары туралы растаулар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Құрылтай құжаттарының көшірмелері (хаттама немесе шешім) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Кеден қоймасы ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған үй-жайларға және (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар