Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Су шаруашылығы құрылысы, гидромелиорациялық жүйелер және құрылғылар паспортының көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су жинау есебі құрылғыларының бар болуы және жиналатын су сапасын бақылау (байқау) туралы мәліметтер (жинаған кезде) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтыну көлемдерін негіздеу жөніндегі есептердің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің су ресурстарын ұтымды пайдалану және су шығындарын қысқарту бөлігіндегі ниеттері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтынушылары мен олардың суға қажеттіктері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэлектр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Балық қорғау және балық өткізу құрылыстары туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жоғарғы және төменгі бьефтерде су режимінің және су сапасының көрсеткіштерін бақылау (байқау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэнергетика мұқтаждарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің техникалық сипаттамалары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға Кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кемеде жиналатын сарқынды сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдауға арналған жағалаулық және жүзу құрылғыларымен қамтамасыз етілу туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Су шаруашылығы құрылысы, гидромелиорациялық жүйелер және құрылғылар паспортының көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су жинау есебі құрылғыларының бар болуы және жиналатын су сапасын бақылау (байқау) туралы мәліметтер (жинаған кезде) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтыну көлемдерін негіздеу жөніндегі есептердің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің су ресурстарын ұтымды пайдалану және су шығындарын қысқарту бөлігіндегі ниеттері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтынушылары мен олардың суға қажеттіктері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэлектр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Балық қорғау және балық өткізу құрылыстары туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жоғарғы және төменгі бьефтерде су режимінің және су сапасының көрсеткіштерін бақылау (байқау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэнергетика мұқтаждарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің техникалық сипаттамалары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға Кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кемеде жиналатын сарқынды сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдауға арналған жағалаулық және жүзу құрылғыларымен қамтамасыз етілу туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Су шаруашылығы құрылысы, гидромелиорациялық жүйелер және құрылғылар паспортының көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су жинау есебі құрылғыларының бар болуы және жиналатын су сапасын бақылау (байқау) туралы мәліметтер (жинаған кезде) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтыну көлемдерін негіздеу жөніндегі есептердің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің су ресурстарын ұтымды пайдалану және су шығындарын қысқарту бөлігіндегі ниеттері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су тұтынушылары мен олардың суға қажеттіктері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэлектр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Балық қорғау және балық өткізу құрылыстары туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жоғарғы және төменгі бьефтерде су режимінің және су сапасының көрсеткіштерін бақылау (байқау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Гидроэнергетика мұқтаждарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің техникалық сипаттамалары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға Кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Кемеде жиналатын сарқынды сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдауға арналған жағалаулық және жүзу құрылғыларымен қамтамасыз етілу туралы деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар