Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • ӨОӘ есепке алынған данасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ аттестаттау туралы куәліктің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ әзірлеушінің импорттаушы- елдің ұлттық органына танылған ӨОӘ есепке алынған данасынан көшірме жасауға келісімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің осы ӨОӘ пайдалану және ҚР МСҮ тізілімінде тіркеу құқығын алғанын растайтын ӨОӘ әзірлеушісінен құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтауға арналған болса, қолданылу саласына байланысты, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарымен берілген ӨОӘ келісу (қолдануға рұқсат ету) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ коммерциялық есептері үшін пайдаланылатын болса, мүдделі жеке және заңды тұлғалармен келісу (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • ӨОӘ есепке алынған данасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ аттестаттау туралы куәліктің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ әзірлеушінің импорттаушы- елдің ұлттық органына танылған ӨОӘ есепке алынған данасынан көшірме жасауға келісімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің осы ӨОӘ пайдалану және ҚР МСҮ тізілімінде тіркеу құқығын алғанын растайтын ӨОӘ әзірлеушісінен құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтауға арналған болса, қолданылу саласына байланысты, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарымен берілген ӨОӘ келісу (қолдануға рұқсат ету) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ коммерциялық есептері үшін пайдаланылатын болса, мүдделі жеке және заңды тұлғалармен келісу (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • ӨОӘ есепке алынған данасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ аттестаттау туралы куәліктің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ӨОӘ әзірлеушінің импорттаушы- елдің ұлттық органына танылған ӨОӘ есепке алынған данасынан көшірме жасауға келісімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің осы ӨОӘ пайдалану және ҚР МСҮ тізілімінде тіркеу құқығын алғанын растайтын ӨОӘ әзірлеушісінен құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтауға арналған болса, қолданылу саласына байланысты, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарымен берілген ӨОӘ келісу (қолдануға рұқсат ету) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Егер ӨОӘ коммерциялық есептері үшін пайдаланылатын болса, мүдделі жеке және заңды тұлғалармен келісу (міндетті түрде, біліктілік талапта)