Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Өтініш (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • шетелдік теле-, радиоарнаны есепке қою үшін бюджетке тіркеу алымының төленгендігін растайтын құжат (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Сауда тізілімінен алынған заңдастырылған үзінді-көшірме немесе шетелдік заңды тұлға құрылтайшының шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, заңдастырылған басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
  • Өтініш (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Жеке тұлғалар үшiн - теле-, радиоарнаның меншiк иесi болып табылатын шетелдiк жеке тұлғаның паспортының немесе жеке басын куәландыратын басқа құжатының көшiрмесi (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Қазақ және орыс тiлдерiндегi аудармасын нотариат куәландырған, кәсiпкерлiк қызметпен айналысу құқығын растайтын құжаттың көшiрмесi (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • шетелдік теле-, радиоарнаны есепке қою үшін бюджетке тіркеу алымының төленгендігін растайтын құжат (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
  • Өтініш (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • шетелдік теле-, радиоарнаны есепке қою үшін бюджетке тіркеу алымының төленгендігін растайтын құжат (міндетті емес, біліктілік талапта)