Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Қаржы орталығының қатысушысы жарғысының (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы орталығы қатысушысының құрылтай шартының немесе оны құру туралы жалғыз құрылтайшы шешімінің (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сот шешімі және конкурстық іс жүргізудің аяқталғаны туралы соттың ұйғарымы ұсынылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы орталығы қатысушысының мөрiмен бекітілген қаржы орталығы қатысушысы мүлкiнің меншiк иесiнiң немесе меншiк иесi уәкiлеттiк берген органның не құрылтай құжаттарымен уәкiлеттiк берiлген қаржы орталығы қатысушысы органының шешiмi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын түбіртек немесе құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тапсыру актісі немесе бөліну балансы (заңды тұлғасының қайта ұйымдастыру жағдайда) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сауда тізілімінен алынған заңдастырылған үзінді-көшірме немесе шетелдік заңды тұлға құрылтайшының шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, заңдастырылған басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Төлқұжаттың көшірмесі немесе шетелдік құрылтайшының жеке басын куәландыратын басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге қосымша ұсынылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • Қаржы орталығының қатысушысы жарғысының (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы орталығы қатысушысының құрылтай шартының немесе оны құру туралы жалғыз құрылтайшы шешімінің (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сот шешімі және конкурстық іс жүргізудің аяқталғаны туралы соттың ұйғарымы ұсынылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы орталығы қатысушысының мөрiмен бекітілген қаржы орталығы қатысушысы мүлкiнің меншiк иесiнiң немесе меншiк иесi уәкiлеттiк берген органның не құрылтай құжаттарымен уәкiлеттiк берiлген қаржы орталығы қатысушысы органының шешiмi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын түбіртек немесе құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тапсыру актісі немесе бөліну балансы (заңды тұлғасының қайта ұйымдастыру жағдайда) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сауда тізілімінен алынған заңдастырылған үзінді-көшірме немесе шетелдік заңды тұлға құрылтайшының шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, заңдастырылған басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Төлқұжаттың көшірмесі немесе шетелдік құрылтайшының жеке басын куәландыратын басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге қосымша ұсынылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар