Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Жеке тұлғалар үшін
  • Бұрынғы бiлiктiлiк емтиханының тапсырылғаны туралы мәлiметтер (міндетті түрде)
  • Қызмет көрсету шарттарының көшiрмелерi (міндетті түрде)
  • Актуарийлік қорытындылар көшірмесі (міндетті түрде)
  • Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру жөнiндегi ақпарат (міндетті емес)
  • Біліктілік емтиханын тапсыру туралы өтінішті беру сәтіне актуарийлердің тиісті қауымдастығында (қоғамында немесе өзге де бірлестікте) оның мүшелігін (толық мүшелігін) растайтын құжаттар (міндетті емес)
  • Ол мүше (толық мүше) болып табылатын актуарийлердің тиісті қауымдастығының (қоғамының немесе өзге де бірлестіктің) не мемлекеттік қадағалау органының актуарийдің соңғы екі жыл ішінде заңдарды бұзуының және санкциялардың болмауы жөніндегі хаты (міндетті емес)


Жүктелетін құжаттар