Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Қор акционерлері жалпы жиналысының ауыспалы кезеңде Қордың қызметін басқару тәртібін қамтыған ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • акционерлердің жалпы жиналысы Қорды тарату туралы шешім қабылдаған күніндегі барлық шоттардың талдамасы бар, аудиторлық есеппен расталған, Қордың меншікті қаражатының оның міндеттемелерін толық орындау үшін жеткілікті болатынын куәландыратын баланстық есеп (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қордың, оның барлық кредиторларының талаптарын толығымен қанағаттандыруды қамтамасыз ететіні туралы жазбаша міндеттемесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен, көрсетілетін қызметті алушының өз қызметін тоқтатуға дайындалуының мерзімдері мен кезеңдері бойынша іс-шаралардың тізбесі (жоспары мен кестесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар