Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) жоғары органының оны ерікті қайта ұйымдастыру туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) ерікті қайта ұйымдастырылуының болжалды шарттарын, нысандарын, тәртібін және мерзімін сипаттайтын құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) ерікті қайта ұйымдастырылуынан кейінгі және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) ерікті қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылатын заңды тұлғалардың есептік балансын қоса алғанда, ерікті қайта ұйымдастырылуы салдарының қаржылық болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары органының ерікті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған күні аудиторлық ұйым куәландырған және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелерінің жоқ екендігін растайтын қаржылық есептілігі (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Қайта ұйымдастырылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында ірі қатысушы белгісіне сәйкес болатын тұлғаларда ірі қатысушы мәртебесін алуға жазбаша келісімі (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Қайта ұйымдастырылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің болжамды мәндері (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Болжалды қайта ұйымдастыру нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасының монополияға қарсы талаптарының орындалуы туралы монополияға қарсы органның қорытындысы (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар