Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысының ерікті түрде тарату туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Аудиторлық ұйым растаған, сақтандыру портфелін табыс еткеннен кейінгі күнi жасалған қаржылық есеп (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзі жасаған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерінен тұратын басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелiн қабылдау-өткiзу актiсi (осындай табыстау бар болса) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша мiндеттемелердің жоқ екенін растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Акционерлердiң жалпы жиналысы бекiткен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын өз қызметiн тоқтатуға дайындықтың мерзiмдерi мен кезеңдерi туралы iс-шаралар (жоспар және кесте) тiзбесi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Тарату комиссиясының, оның iшiнде филиалдарында не өкiлдiктерiнде құрылатын бөлiмшелерiндегi мүшелiкке кандидаттардың тiзiмi (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
  • Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мiндеттемелерiнің сомасы туралы мәліметтер қамтылған, акционерлердің жалпы жиналысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату туралы шешімді қабылдаған күнi жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тiзiмi (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
  • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар