Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Көрсетілетін қызметті алушының сәйкес органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді: Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайы ықтимал нашарлаған жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үстеме капиталдандыру жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • еркін нысанда жасалған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар  және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер, заңды мекенжайы (орналасқан жері), қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алуға болжанатын акциялары санының тиісінше сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылық берілген және сатып алынғандар шегерілген) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер көрсетілген өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (ол бар болса) берілген сенімхатты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілікті, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, көрсетілетін қызмет алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызмет алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Олардың ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар тізімі және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариатта куәландырылған көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңды тұлға акцияларының он немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растайтын құжаттарды (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректерді (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді: Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайы ықтимал нашарлаған жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үстеме капиталдандыру жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Олардың ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар тізімі және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариатта куәландырылған көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • еркін нысанда жасалған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар  және жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алуға болжанатын акциялары санының тиісінше сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған (артықшылық берілген және сатып алынғандар шегерілген) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер көрсетілген өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған құрылтайшының мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (ол бар болса) берілген сенімхатты (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар