Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингіне ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Бизнес-жоспарды ұсына отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру холдингіне ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қазақстан Республикасының резиденттері емес сақтандыру тобы қатысушыларының орналасқан елдерінің заңнамасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды олардың және сақтандыру тобының орындауына мүмкіндік бермеуіне байланысты еншілес ұйымның орналасқан елінің заңнамасын талдау негізінде сақтандыру тобына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкін болмауын болжайтын жағдайлардың жоқ екені туралы ақпаратты (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Жарғылық капиталында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің қатысу үлесі мен сомасы туралы, сондай-ақ олар иеленетін акциялардың саны мен акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) алдын ала төлемінің мөлшері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Иеленетін еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің иеленетін еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе акцияларының саны туралы, еншілес ұйымды иелену шарттары мен тәртібі туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі қомақты қатысатын заңды тұлғаның басшы қызметкерлері және басшы қызметкерлері лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын үміткерлер туралы ақпарат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Сақтандыру (қайта сақтандыру) және (немесе) сақтандыру холдингі, нәтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі болжамды құратын немесе иемденетін еншілес ұйымы кіретін сақтандыру тобының пруденциалдық нормативтерінің және құрылатын немесе иемденетін еншілес ұйымды ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және (немесе) сақтандыру холдингі міндетті түрде сақтауы тиіс уәкілетті орган белгілеген басқа да нормалар мен лимиттердің есебін бередi (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Шоғырландырылмаған негіздерде шығынсыз қызмет жасау және пруденциялық нормативтерді, оның ішінде уәкілетті органға рұқсат алуға өтініш беру күнінің алдындағы соңғы үш ай ішінде шоғырландырылған негізде уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді сақтау шартымен еншілес ұйымды құруға құқылы (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар