Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Банктің (банк холдингінің) жоғары органының оны қайта құру туралы шешiмi (міндетті түрде)
  • Банкті (банк холдингін) қайта құрудың көзделiп отырған шарттарын, түрлерiн, тәртiбi мен мерзiмдерiн сипаттайтын құжаттар (міндетті түрде)
  • Банктің (банк холдингінің) ол қайта құрылғаннан кейiнгi және (немесе) банкті (банк холдингін) қайта құру нәтижесiнде құрылған заңды тұлғалардың есеп айырысу балансын қоса, қайта құру салдарының қаржылық болжамы (міндетті түрде)
  • Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі (міндетті түрде)
  • Банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (міндетті түрде)
  • Банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне және ислам банкінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алған соң кейінгі үш жылға бизнес-жоспары (міндетті түрде)
  • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар