Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Өтінішхат (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
  • Таратудың себептерін міндетті түрде көрсете отырып, акционерлердің жалпы жиналысының шешімін (міндетті түрде)
  • Жеке тұлғалардың депозиттерін аударым жасау туралы шарттың көшірмесін және депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа банкке беретін жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау-өткізу актісін (міндетті түрде)
  • Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген өзінің қызметін (таратудың негізгі іс-шаралар жоспары) тоқтату мерзімі мен дайындық кезеңдері көрсетілген іс-шаралар тізбесін (міндетті түрде)
  • Оның міндеттемелері бойынша есептесулерді жүзеге асыру үшін қаражаттың жеткіліктілігін куәландыратын соңғы есеп беру күніне жасалған баланстық есепті (міндетті түрде)
  • Банктерді аудиттен өткізу құқығын беретін тәуелсіз аудиторлық ұйым куәландырған банк активтерінің құнын бағалау жөніндегі есепті (міндетті түрде)
  • Тарату комиссиясына мүшелікке кандидаттардың, оның ішінде банктердің филиалдарында немесе өкілдіктерінде құрылған бөлімшелердің тізімдерін және басқа да қажетті мәліметтерді қоса ұсына отырып осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес белгіленген нысанда оны ерікті таратуға рұқсат беру туралы өтінішхатын уәкілетті органға ұсынады (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар